Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

Foto's


Treffers 451 t/m 500 van 580     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
451
Papendrecht, Oosteinde
Papendrecht, Oosteinde
Ansichtkaart
Uitgegeven 1922 
 
452
Papendrecht, Veerdam
Papendrecht, Veerdam
De Veerdam omstreeks 1916. Rechts vooraan: rondhoud en bazenwoning van de voormalige "Russische houthandel". Daarachter: gebouwtjes van het scheepswerfje van PL. de Koning. Links: het buitenpolderje, dat nu met de huizen van de Veerdam en het Eiland is bebouwd. De heer met hoed is kleermaker Groenendijk "marchand-trailleur", die hier met zijn twee kinderen en een vriendinnetje voor de fotograaf poseert.
Bron : Papendrecht in oude ansichten.

 
 
453
Papendrecht, Veerhoofd
Papendrecht, Veerhoofd
Het oude veerhoofd recht voor de veerstoep, op de voorgrond rechts de bomen achter de tuin van dokter Brands, in het midden het oude veerhoofd, de tjalken op de achtergrond liggen bij de scheepswerf van W v.d. Esch in het Westeind. 
 
454
Papendrecht, Veerstoep
Papendrecht, Veerstoep
Ansichtkaart
Foto vanaf de dijk (Westeind) genomen, dus helemaal vanaf het begin van de veerstoep 
 
455
Papendrecht, Veerstoep
Papendrecht, Veerstoep
Ansichtkaart
Veerstoep na 1918, de sloot is nu gedempt 
 
456
Papendrecht, Veerstoep
Papendrecht, Veerstoep
Ansichtkaart
Veerstoep 1918, gezien naar het zuiden 
 
457
Papendrecht, Veerstoep / Veerweg
Papendrecht, Veerstoep / Veerweg
Veerweg met links de Veerwegsvliet die tot aan het Oude Veer bevaarbaar was voor kleine scheepvaart die via 2 overtomen in de Achterdijk en de Alblasdijk de Alblas en Graafstroom konden bereiken.
Het 1ste huis rechts werd bewoond door Arie Visser (1849-1914) later door de weduwe W van Wijngaarden

De Veerweg was een belangrijke schakel van de Alblasserwaard met de stad Dordrecht, het eerste deel van de weg werd vroeger in de volksmond altijd Veerstoep genoemd maar was gewoon Veerweg. 
 
458
Papendrecht, Watersnood 1953
Papendrecht, Watersnood 1953
 
 
459
Papendrecht, Westeind
Papendrecht, Westeind
De volgende tekst is uit het boekje: "Papendrecht in oude ansichten deel 2" van Drs. H.A. Visser

Deze foto van circa 1910 is in omgekeerde richting genomen van die op pagina 61 van het eerste deeltje. Het beeld ter plaatse is nog wel te herkennen, al is er sinsdien ook weer heel wat veranderd. Het hoge pand links is verbouwd tot de tegenwoordige winkel van Th. Romijn. Daarachter, met raampje opzij, een schuur van het (voormalige) scheepswerfje van Baas van der Esch. Links vooraan was het winkeltje van Trui Leunings. Hier is nu de Bloemenwinkel van J.C. ten Hoopen gekomen. Rechts staat bakker Adr. Visser met de hondenkar voor zijn winkel en bakkerij. Later heeft bakker A.C. Mol zich hier gevestigd. Rechts vooraan de groentewinkel van H. van de Graaf.

 
 
460
Papendrecht, Westeinde
Papendrecht, Westeinde
Ansichtkaart
Uitgegeven in 1927 
 
461
Papendrecht, Westeinde
Papendrecht, Westeinde
Ansichtkaart 
 
462
Papendrecht, zalmvisserij
Papendrecht, zalmvisserij
In een vissers woning, Westeind 132, vond men de volgende spreuk op een balk:

HIER VANGT MEN SALM IN DE STEEK - ALS GOD SIN SEGEN GEEFT
GEEFT GODE HEER - ALLEEN DE EER
ANNO 1698

De woning werd afgebroken in 1968 maar de balk ligt, geconserveerd, in het museum van Papendrecht.
 
 
463
Peter Hubertus Speetjens
Peter Hubertus Speetjens
 
 
464
Peter Will 1896-1945
Peter Will 1896-1945
 
 
465
Petrus Wilhelmus George Dujardin
Petrus Wilhelmus George Dujardin
 
 
466
Petrus Wilhelmus George Dujardin
Petrus Wilhelmus George Dujardin
De heer Petrus Wilhelmus George Dujardin (*Breda 16-9-1902) - +Best 27-2-1977) ontvangt uit handen van de burgemeester mr. Guido Fredrik Joseph Notermans (*Venlo 6-1-1912 - +Best 21-9-1968) een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer in 1962

 
 
467
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
468
Pieter van der Horst
Pieter van der Horst
1889 - 1979 
 
469
Pieternella Helena van der Horst
Pieternella Helena van der Horst
 
 
470
Polsbroek Centrum
Polsbroek Centrum
Links is het dorpdplein waar ook de kerk staat, rechts is de weg naar Vlist en Schoonhoven.

Zou dit de plaats zijn waar Jacobus van der Horst is verdronken? 
 
471
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
472
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
473
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
474
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
475
Ridderkerk, Eenigdijk
Ridderkerk, Eenigdijk
 
 
476
Ridderkerk, Gemeentehuis
Ridderkerk, Gemeentehuis
Er is nu een nieuw gemeentehuis

 
 
477
Ridderkerk, Haven
Ridderkerk, Haven
 
 
478
Ridderkerk, Kerksingel
Ridderkerk, Kerksingel
Voor de renovatie van de jaren '70

 
 
479
Ridderkerk, luchtfoto
Ridderkerk, luchtfoto
Het gebouw rechts op de foto is het in 1909 gebouwde gemeentehuis aan de Lagendijk.
Het kleinere gebouw ernaast is het Huis Waalburg (maakte toen deel uit van het gemeentehuis).
Het water achter gemeentehuis en Waalburg is de waal of wiel, overgebleven na een dijkdoorbraak vermoedelijk in 1421. Vandaaruit liep een watertje ook Waaltje geheten, parallel aan de Lagendijk tot het uitmondde in de Waal bij Rijsoord.
De rechte weg links op de fote is de Kerkweg. 
 
480
Ridderkerk, Molendijk
Ridderkerk, Molendijk
 
 
481
Ridderkerk, Molendijk
Ridderkerk, Molendijk
 
 
482
Ridderkerk, Pruimendijk
Ridderkerk, Pruimendijk
Een oude ansichtkaart van de Pruimendijk  
 
483
Ridderkerk, Singelkerk
Ridderkerk, Singelkerk
 
 
484
Ridderkerk, Singelkerk
Ridderkerk, Singelkerk
 
 
485
Ridderkerk, Singelkerk
Ridderkerk, Singelkerk
 
 
486
Ridderkerk, Singelkerk
Ridderkerk, Singelkerk
Op de plaats van de oude kerk uit 1105, die door de St. Elizabethsvloed op 18 november 1421 is verzwolgen, werd waarschijnlijk een paar jaar later de kleine kerk herbouwd. (Nu het achterste deel van de kerk). Deze kleine kerk had een torentje, dat sinds de restauratie van februari 1993 weer goed te zien is. Het is achtkantig en voorzien van galmgaten. Het betreft het huidige ooievaarsnest.
In 1448 werd een aanvang gemaakt met het bouwen van de tegenwoordige kerk. Deze is tegen de kleine kerk aangebouwd. Aan de buitenzijde is goed te zien dat de muur van de kleine kerk verhoogd is ten behoeve van het grote dak. De stenen zijn in een andere richting gemetseld. In het jaar 1452 werd de kerk, evenals de vorige, gewijd aan Sint Joris ook al was de kerk nog niet helemaal voltooid. Tot 1466 moesten er nog allerlei werkzaamheden aan de kerk gedaan worden. Aan het eind van de 15e eeuw verrees tegen de zuidwand een kapel met een kruisgewelf. Deze kapel werd later gebruikt als cachot en doet thans dienst als garderobe.
In 1572 werd de kerk door toedoen van de watergeuzen voor de Reformatie gewonnen. Deze geuzen hebben ook de Sint Joriskerk gezuiverd van beelden en altaren. Vermoedelijk hebben na die dag geen rooms-katholieke diensten meer in de kerk plaatsgevonden. Een hardstenen ornament, ingemetseld in de buitenmuur aan de noordzijde van de toren, herinnert nog aan deze tijd.
In 1574 werd de eerste protestantse dienst gehouden. Dus ruim 400 jaar wordt hier inmiddels het evangelie gepredikt. Sinds de in 1602 aangelegde singel rondom de kerk, wordt de kerk Singelkerk genoemd. In 1611 werd de toren door een zwaar onweer getroffen en in 1640 werd ze door een hevige zuidwesterstorm weggerukt. De huidige toren verrees in 1643.
De preekstoel werd in 1721 verplaatst naar de torenzijde en in 1840 weer teruggeplaatst aan de zuidzijde (huidige plaats), zodat er aan de torenzijde een gaanderij kon worden gebouwd.
In de Franse tijd (1795-1813) is de toren overgegaan in eigendom van de burgerlijke gemeente, welke sindsdien ook voor het onderhoud zorg draagt.
Rondom de kerk was een begraafplaats en er werden ook in de kerk mensen begraven. Dit laatste werd door de overheid in 1829 uit hygi?nische overweging verboden.
De kerk en de toren werden in 1920 door brand verwoest. De oorzaak is niet zeker, ook al wordt in de volksmond hardnekkig gesproken over het omtrappen van een stoof met gloeiende kolen bij het verlaten van het kerkgebouw. Dit verhaal kan niet op waarheid berusten. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak - hetgeen in 1920 al werd geopperd - of het laten liggen van een brandende sigaar bij werkzaamheden na afloop van de dienst. Gelukkig werd de kanselbijbel en het archief gered. Slechts de muren bleven staan. De grafzerken in de kerk werden onherstelbaar beschadigd, evenals het praalgraf van de familie Groeninx van Zoelen. Bij de herbouwwerkzaamheden werden aan de noordzijde een uitbouw en aan de zuidzijde een consistoriekamer aangebracht. Precies een jaar na de brand werd de gerestaureerde kerk in 1921 weer in gebruik genomen. 
 
487
Ridderkerk, Waalburg aan de Lagendijk
Ridderkerk, Waalburg aan de Lagendijk
Voorheen "Waalburg" later de Gereformeerde pastorie en daarna de ABN bank. Na 1909 maakte het deel uit van het gemeentehuis

De familie Groeninx van Zoelen was van 1785 tot 1830 eigenaar van het buitenhuis Waalburg. Dit huis werd toen verhuurd aan belangrijke personen. Het was ook geen boerenwoning maar een Heren Huisinge, tuinmanshuis, wagenhuis, stallinge, schuur en verder getimmerde, met de thuin en erve daarbij gelegen.

De woning Waalburg is in bezit geweest van Cornelis Adriaensz Baas (1529-1608).  
 
488
Ridderkerk, Waaltje
Ridderkerk, Waaltje
Rechts midden de ingang naar de Kerksingel, onder de "Kulk"
Dit water, Waal of Wiel, is een gedeelte van een waterpartij wat gelegen was aan de achterzijde van Huize Waalburg.  
 
489
Rijsoord hervormde kerk
Rijsoord hervormde kerk
De Herv. kerk (Rijksstraatweg 43) is een dwarsgeplaatste zaalkerk met voorbouw en opengewerkte dakruiter. Deze kerk, uitgevoerd met neoclassicistische elementen en wenkbrauwen boven de vensters, verrees in 1832 ter plaatse van een voorganger. In 1852 werd de voorbouw toegevoegd 
 
490
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
491
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
492
Schoonhoven
Schoonhoven
Oude singel 158
Begin 20e eeuw? 
 
493
Schoonhoven Bakkerij Haven 82
Schoonhoven Bakkerij Haven 82
Het Pand links naast de kerk is Haven 82, Bakkerij van Aart Dubbeldam later van Visser
Zie ook "De bakkerij van mijn vader"

 
 
494
Schoonhoven bartholomeustoren
Schoonhoven bartholomeustoren
ansichtkaart ca 1917 
 
495
Schoonhoven gevelsteen haven 82
Schoonhoven gevelsteen haven 82
GODT V(er)HEVE CAN NEMEN EN GHEVEN 1608
Zie ook "De bakkerij van mijn vader"

 
 
496
Schoonhoven Havenstraat
Schoonhoven Havenstraat
Het gezin van Johannes Jacobus van der Horst woonde in 1913 op huisnummer 36 
 
497
Schoonhoven Jacoba v Beierenstraat
Schoonhoven Jacoba v Beierenstraat
 
 
498
Schoonhoven Jacoba v Beierenstraat
Schoonhoven Jacoba v Beierenstraat
 
 
499
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
500
Schoonhoven Oude Singel
Schoonhoven Oude Singel
 
 

    «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

Copyright © 2009 / 2020 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid