Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

Wapens, Familiewapens


Treffers 1 t/m 25 van 25     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Blazoen van Herwijnen
Blazoen van Herwijnen
 
 
2
De Rouville
De Rouville
 
 
3
Familiewapen Almekinders
Familiewapen Almekinders
Gevonden op de site www.van-leijenhorst.nl
Er was geen beschrijving bij en die heb ik ook niet elders kunnen vinden.

 
 
4
Familiewapen Biemond
Familiewapen Biemond
16 J. BIEMONT 30

Gevonden op de site www.krook.nl
Er was geen beschrijving bij en die heb ik ook niet elders kunnen vinden.

In de database komen enkele personen voor uit het geslacht Biemond.

 
 
5
Familiewapen Biemond
Familiewapen Biemond
Gevonden op de site http://home.kpn.nl/pboersma.001/gen.htm
Er was geen beschrijving bij en die heb ik ook niet elders kunnen vinden.

Het lijkt een afbeelding uit, of op de kaft van, een boek over "De geschiedenis van de familie Biemond" door A.J.J. Bol-Sluurman.

In de database komen enkele personen voor uit het geslacht Biemond.

 
 
6
Familiewapen Cranendonck
Familiewapen Cranendonck
Wapen van het geslacht Cranendonck uit IJsselmonde: in goud twee of drie rode hoorns (wellicht afkomstig van Horne/Cranendonck), soms vergezeld van een ster, met in een groen vrijkwartier twee vertikaal geplaatste zilveren zalmen (waarschijnlijk afkomstig van Van Emmichoven).
 
 
7
Familiewapen Den Besten
Familiewapen Den Besten
Het wapen is in 2010 geregistreerd op verzoek van dr. R. den Besten voor alle naamdragende nakomelingen van van Adam Janse/Jansz de(n) Beste(n), j.m. van Linschoten en wonende vanaf 1733 te Langerak. Hij huwde in Langerak op 22 november 1733 met Trijntje Teunis Adriaanse Rietveld, gedoopt te Langerak op 20 oktober 1709.

Indien u kunt aantonen dat u een nakomeling van de stamvader bent dan mag u bovenstaand wapen voeren. Indien u dit wenst, neem dan contact op adamjansz@gmail.com

Het wapen is ontworpen door Hans Nagtegaal, een Nederlandse topheraldicus.

Wapen: in blauw een golvende gouden dwarsbalk vergezeld van drie natuurlijke lelies, groen gebladerd en gesteeld.
Helm: halfaanziend.
Wrong: blauw en goud.
Helmteken: een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en genageld.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Motivatie:
De golvende gouden dwarsbalk op het schild symboliseert de meanderende rivier de Lek waarlangs de familie Den Besten woonachtig was. De gouden kleur heb ik gekozen omdat goud inerter is dan zilver.
De natuurlijke lelies staan voor neutraliteit omdat van de stamvader geen beroep is gevonden.
De leeuw als helmteken is ontleend uit het dorpswapen van Langerak.

Diegenen die de stamreeks van de stamvader kennen, kunnen denken dat er ook een wapen op de derde generatie ontworpen had kunnen worden. Immers, uit de drie eerste generaties is maar een (langer levende) zoon voortgekomen, Gijsbert.
Van hem is meer bekend zodat het wapenschild meer duiding had kunnen krijgen.
Ik vind dat echter valsspelen omdat er van de voorgaande twee generaties wél informatie is.
 
 
8
Familiewapen Den Besten, klein
Familiewapen Den Besten, klein
Idem als "Familiewapen Den Besten" echter alleen het schild
Dus zonder helm, helmteken en dekkleden

 
 
9
Familiewapen Eijkelenboom
Familiewapen Eijkelenboom
Voor het wapen van de familie Eijkelenboom wordt verwezen naar een afbeelding in Gens Nostra, jaargang 1960, blz. 179, waar het wapen is afgebeeld als een omgekeerde pentalpha van groen op een veld van goud. Zie afbeelding.
Na schriftelijke informatie bij dr. A.R. Kleyn bleek dat bovengenoemde publicatie stoelt op een lakafdruk aanwezig in het stadsarchief te 's-Gravenhage.
In de collectie Muschart aanwezig op het Centraal Bureau voor Genealogie blijkt ook daar het zegel te zijn afgeschreven. De kaart is genummerd 83-J Eykelboom.
De lakafdruk is te vinden in de collectie biljetten van omschrijving op de geldnegotatie 1795 te 's-Gravenhage boeknummer 4806. Van deze lakafdruk is een tekening gemaakt. Het zegel staat op naam van Koenraad Eykelboom, die op 25 juni 1795 te ‘s-Gravenhage woonde in de buurt van Oosterwijk en Dennenweg. Hij huwde in de Scheveningse kerk op 21 februari 1762 als jongeman van Brandwijk met Kristina Dorothea van Beeckom, weduwe van Jacobus van Rijswijk. In het stadsarchief zijn vele acten over de periode 1765 - 1785 over hem te vinden.
Hieruit blijkt dat hij achtereenvolgens ‘ijserkramer’, ‘meester ijserkramer’ en koopman in ijzerwaren was. Hij werd gedoopt op 1 januari 1718 te Brandwijk als zoon van Kornelis Ariens Eykelboom en Jakomijntje Eliasdr. van den Bisdom.
 
 
10
Familiewapen Florken van de Horst
Familiewapen Florken van de Horst
Wie woonden in het "Huys ter Horst"?

In 1326 wordt Florken van Der Horst met het “Huys ter Horst” beleend. Dat wil zeggen dat hij van de graaf van Gelder het kasteel van Horst kreeg om er in te wonen. Daarvoor moest hij dan zorgen dat iedereen in Horst zich aan de wetten van de graaf van Gelder hield. Ook moest Florken recht spreken en de belastingen ophalen voor de graaf.

Op het wapen van Florken van Der Horst staat een visje

Misschien heeft de graaf van Gelder het kasteel van Horst laten bouwen als een sterk steunpunt vlak bij de grens van zijn land die door de Peel liep.

http://www.hephorst.nl/KASTEEL1.HTM
 
 
11
Familiewapen Oem
Familiewapen Oem
Een oud geslacht Oom (eertijds als Oem geschreven), was een patriciërsfamilie in Dordrecht. Het geslacht Oem behoort ongetwijfeld tot de oudste Hollandse geslachten. In het jaar 1058 vindt men deze naam al vermeld. En op een zeer roemruchte manier. De Luikenaars namelijk bedreigden de stad Dordrecht met een aanval. Zij hadden zo'n grote overmacht, zodat tegenstand onmogelijk scheen. Het was ridder Oem die de graaf van Holland adviseerde de vijand binnen de stad Dordrecht af te wachten en "rondom de stad een menigte kuilen te graven, door stro en groene zoden bedekt, opdat geen vijandelijk oog deze bespeuren zouden". Deze krijgslust lukte volkomen; De niets vermoedende Luikenaars vielen in de kuilen en werden door de grafelijke dienaars in grote getalen afgemaakt of gevangen genomen. Door dit voorval schijnt het geslacht Oem haar wapen hieraan te danken: Het wapen met de groene zoden werd aangevuld met een deel van de Hollandse leeuw uit het wapen van de graaf van Holland, als beloning voor deze krijgslist. Van de oudste Oem is verder weinig bekend.

 
 
12
Familiewapen Stehouwer
Familiewapen Stehouwer
STEHOUWER (Hendrik-Ido-Ambacht)
Voor de wapenbrief met beschrijving zie "Geschiedenis Steehouwer"


 
 
13
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
14
Familiewapen Van Clootwijck
Familiewapen Van Clootwijck
Adiaen van der Merwede
nam de naam Van Clootwijck aan

Zie ook Verhalen: Van der merwede, Van Clootwijck, Van Muylwijck

 
 
15
Familiewapen Van de Moer
Familiewapen Van de Moer
 
 
16
Familiewapen Van der Lede
Familiewapen Van der Lede
Wapen: in zilver een beurtelings gekanteelde rode schuinbalk. 
 
17
Familiewapen Van der Merwede I
Familiewapen Van der Merwede I
Vanaf ca 1120

Daniël I van der Merwede
Daniël II van der Merwede

Zie ook Verhalen: Van der merwede, Van Clootwijck, Van Muylwijck

 
 
18
Familiewapen Van der Merwede III
Familiewapen Van der Merwede III
Vanaf ca 1204

Daniël III van der Merwede

Vermeerderde zijn wapen met 15 gouden Bysanten

Zie ook Verhalen: Van der merwede, Van Clootwijck, Van Muylwijck

 
 
19
Familiewapen Van Muylwijck
Familiewapen Van Muylwijck
Jan Adriaensz van der Merwede voerde door trotsheid en euvelen moed vijandschap tegen zijn oudsten broeder Adriaen van de Merwede, die de naam Clootwijck aannam.

Hij nam den naam Van Muylwijck aan


Zie ook Verhalen: Van der merwede, Van Clootwijck, Van Muylwijck

 
 
20
Familiewapen Van Riede
Familiewapen Van Riede
Tot op dit moment ontbreken nog de aanwijzingen hoe het geslacht ontstaan is. Oudegeschiedschrijvers als W. van Gouthoven (1516,1636) (D'oude cronicke ende Historiën van Holland, Dordrecht 1636, blz. 188, Matthijs van Balen (1667) (Beschryving van Dordrecht, Dordrecht 1667, blz. 742, 743, 1110 en 1111) en Simon van Leeuwen (1685) (Batavia Illustrata, Dordrecht 1685, W. van Gouthoven, blz. 1067) hebben hierover wel wat aantekeningen verzameld, maar bij gebrek aan een goed gedocumenteerd archief is het daarbij gebleven. Om toch een klein beetje zicht te krijgen op het ontstaan van het geslacht Van Riede kunnen wij het beste uitgaan van wat J.W. Regt [Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen waard, den Riederwaard en het land van Putten over den Maas.
Zwijndrecht, 1848] in de 19e eeuw geschreven heeft. Toch is ook zijn verhaal niet ontbloot van de aanhalingen van oudere schrijvers.

Zie verder www.dhendrikson.nl

Zie ook Verhalen: Van der merwede, Van Clootwijck, Van Muylwijck

 
 
21
Familiewapen Van Steenis
Familiewapen Van Steenis
op de site http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wapen_van_Steenis.gif vond ik dit familiewapen.
Nu nog uitzoeken van wie het wapen is.

Deze afbeelding bevindt zich in het publiek domein, omdat de auteursrechten zijn verlopen

 
 
22
Familiewapen Visser
Familiewapen Visser
Bronvermelding

Registratiecode: HREGNL021517
Titel: Visser
Afbeelding: Visser06
Collectienummer: 1807
Familienaam:Visser

Wapen: gedeeld van groen en zilver, twee afgewende gekromde dolfijnen, de koppen onder, van het een op het ander.
Helmteken: een groen stuurrad.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Wapenvoerder
Beschrijving: Dit wapen is in 2010 ontworpen door de aanvrager en M. Spaans Azn. in overleg met het CBG. Geregistreerd op verzoek van Richard Visser, geb. Delft 21 juni 1971, wonende te Den Haag, zoon van Leendert Teunis Visser en Johanna Maria Stuurman, voor alle naamdragende nakomelingen van Aart Visser (1903-1993). Aanvrager stamt af van Paulus Jansen en Maritge Janse, wiens zoon Jan Pauwelsen als jongman van Sliedrecht, aldaar op 10 februari 1619 trouwde met Neeltge Jans, jongedochter van Streefkerk. Jan Pauwelsen's achterkleinzoon, Paulus Jansz (tr. 1713), voerde voor het eerst de achternaam Visser.

CBG wapenregister.nr.: 1.138  
 
23
Wapen van de Heerlijkheid van de Lek
Wapen van de Heerlijkheid van de Lek
Door PontiusMeropius - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66427215 
 
24
Wapen, Margaretha van Henegouwen (van Holland)(van Beieren)(van Avesnes)
Wapen, Margaretha van Henegouwen (van Holland)(van Beieren)(van Avesnes)
 
 
25
Wapen, Willem V van Beieren (Willem V van Holland)
Wapen, Willem V van Beieren (Willem V van Holland)
 
 

Copyright © 2009 / 2022 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid