Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

 Verhalen


Jan van der Horst, Oostinje-vaarder uit Jutphaas (1693-1719)

 

Jan van der Horst uit Jutfaes

 
Hij is het vierde van vijf kinderen van Wouter Dirksz van der Horst en Sandrijntje Lauwerensdr. van der Sloot.
Jan is op 17 december 1693 gedoopt (Gereformeerd) in Jutphaas.


Hij was de eerste inwoner van Jutphaas die op 8 april 1718 in dienst trad van de
VOC, Kamer Middelburg, en aanmonsterde op het schip de 'Zuiderbeek' dat op de rede van Rammekens voor anker lag.


Dit schip was in 1711 op de werf te Middelburg gebouwd. Het had een laadvermogen van 812 ton.
Schipper was Jan Linthout uit Middelburg.
Nog op de dag van zijn aanmonstering lichtte het schip de ankers om via Kaap de Goede Hoop naar Batavia te zeilen.
Bij vertrek waren 262 personen aan boord: 150 zeelieden, 101 soldaten, 8 handwerklieden en 3 passagiers.
Onderweg werd van 11 tot 18 april 1718 de Rede van Duins (Eng.: Downs) aangedaan. Deze rede is 15 km lang en ligt voor de kust van Zuid-Engeland tussen Dover en Deal.
Een aantal dagen later, van 29 tot 31 april 1718, lag het schip in Tor Bay, een baai in de regio Zuid-West Engeland, gelegen tussen de plaatsen Torquay en Brixham.
Vandaar voer het schip naar Kaap de Goede Hoop waar het op 28 augustus 1718 aankwam.
Onderweg bleken er 4 zeelieden en 1 soldaat te zijn overleden.
Aan de Kaap gingen 14 zeelieden, 13 soldaten en 1 handwerkman van boord; daarentegen kwamen daar 6 zeelieden en 1 soldaat aan boord.
Op 19 september 1718 lichtte het schip de ankers en werd koers gezet naar Batavia, waar het op 18 november 1718 arriveerde met 236 personen aan boord (138 zeelieden, 88 soldaten, 7 handwerklieden en 3 passagiers).
Tijdens de gehele reis overleden (slechts) 5 personen.

 

 

 

 

 

 

Logo VOC

 

 

In Batavia trof Jan het echter niet:

Ruim twee maanden na aankomst werd hij op 30 januari 1719

uit de dienst afgevoerd als zijnde overleden.

Logo Historische Vereniging Nieuwegein

 

 

Bovenstaand artikel is overgenomen uit Cronyck de Geyn van april 2010

"Mannen uit Jutphaas in dienst van de VOC"

 

Cronyck de Geyn is het Kwartaalblad van Historische Kring Nieuwegein

 

https://www.museumwarsenhoeck.nl/wp-content/uploads/2015/08/2010.pdf

 

 

 

Link naar persoonskaart

 

Jan van der Horst

(1693-1719)

De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.

 

 

Zie verder: Wikipedia

Zicht op de rede van Fort Rammekens bij Vlissingen 1657

door de schilder

Willem Hermansz van Diest

 

 

 

Fort Rammekens door Nicolaas Visscher

 

 

 

VOC schip "Slot Ter Hooge" op de rede van Rammekens

 

 

 

Gezicht op Batavia ca 1665, onbekende schilder

 

 

 

 

 

 
Copyright 2009 / 2020 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid