Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

 Verhalen


Van der Merwede

Van Clootwijck

Van Muylwijck door Johan Visser

Via mijn betovergrootmoeder, Teuntje Verheul, echtgenote van Pieter Meesz Visser, terug in de tijd tot Adriaen Leendertsz Verheul. Hij trouwde Lijntje Huygensdr van Ardennen, een kleindochter van Vas(tert) Cornelisz van Ardennen.

 

Tot zover ging een van de stamlijnen terug begin september 2010

Op 6 september kreeg ik een mailtje van Bert van Loon met de mededeling:

 

"is u bekend dat de lijn van Vas(terd) Cornelisz van Ardennen doorloopt in een familie van Muylwijck? En later uitkomt bij het geslacht Merwede?
Zo niet geef even een kreet, dan stuur ik info."

 

Een dag later had ik m'n info. Met de melding erbij:

 

"Het mooie is dat er in Dordrecht een ruine staat:

Het huis te Merwede:

het voorvaderlijk slot?"

 

 

Van Muylwijck? Merwede? Slot? Het zei me werkelijk niets maar het maakte me wél nieuwsgierig.

Over "Huis te Merwede" was genoeg te vinden op internet.

Zo ook over de families Van Muylwijck en Van der Merwede. Maar dát lag wel wat ingewikkelder.

Vaak klopten namen niet helemaal en datums helemaal niet met elkaar. Ik vond discussies over wie wel of niet verwant waren of in welke mate. Heeft Matthijs Balen wel of juist niet gelijk?

Ik besloot het boekwerkje aan te schaffen van J. Hartog:

"Familie Van der merwe, Familie Van Clootwijck, Familie Van Muijlwijck. Vanaf ca 1150"

Het is een uitgave van: Genealogische Vereniging "De Stamboom" te Sliedrecht.

En ik ben nu Matthijs Balen "Beschryvinge der stad Dordrecht" aan het lezen.

 

 

Wapenbord van het geslacht Van der Merwede in de hal van het

Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag

 

 

Andere geslachten die zijn voortgekomen uit dat van Van der Merwede zijn Van Clootwijck en Van Riede.

Namen als (van) Clootwijck en (van) Klootwijk komen ook voor in mijn stamboom en in het voorgeslacht van mijn vrouw kom je Van Riede tegen.

Reden te meer om eens goed uit te zoeken hoe het allemaal zit.

Dat ik ooit het "naadje van de kous" zal weten te vinden lijkt me een illusie, als al die genealogen en geschiedschrijvers er na al die jaren niet achter zijn zal het mij vast ook niet lukken.

Maar interessant en leerzaam is het wel en de geschiedenislessen van vroeger krijgen nu een heel andere dimensie.

Ik ben nog wel even van de straat!

 

 

 

Vanaf ca 1120

Daniël I van der Merwede

Daniël II van der Merwede

 

 

 

Vanaf ca 1204

Daniël III van der Merwede

Vermeerderde zijn wapen met 15 gouden Bysanten

 

Vanaf ca 1200

Van Riede

Dirk van Riede was waarschijnlijk een zoon van Daniël II van der Merwede

 

Adiaen van der Merwede

nam de naam Van Clootwijck aan

 

 

 

Jan Adriaensz van der Merwede

Voerde door trotsheid en euvelen moed vijandschap tegen zijn oudsten broeder Adriaen van de Merwede, die de naam Clootwijck aannam.

Hij nam den naam Van Muylwijck aan

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heeft Huis te Merwede er zo uitgezien

 

 

 

Er is nu slechts een ruïne

 

Klik hier voor links naar sites m.b.t.

Huis te Merwede

 

   
 

Voorouders van Lijntje Huijgensdr van Ardennen


Generatie 1 (proband)

1 Lijntje Huygensdr van Ardennen, geboren in 1583 in Blokland [bron: L. J. van Loon]. Lijntje is overleden na zondag 1 oktober 1645 in Ottoland, minstens 62 jaar oud. Lijntje:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1610 in Laag Blokland met Adriaen Leendertsz Verheul, ongeveer 21 jaar oud. Adriaen is geboren in 1589 in Laag Blokland, zoon van Leendert Verheul. Adriaen is overleden vóór 1631, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
1629     Schepen van Laag Blokland
(2) ging in ondertrouw, 47 of 48 jaar oud, op woensdag 14 mei 1631 met Cornelis Pietersz Backer. Cornelis is overleden.
Kind van Lijntje en Adriaen:
I. Claes Adriaensz Verheul, geboren in 1616. Claes is overleden op donderdag 19 maart 1693 in Giessendam, 76 of 77 jaar oud. Claes trouwde [bron: www.thewinegumfactory.nl] met Dirckje Claesd Huyberts. Dirckje is overleden.

Generatie 2 (ouders)

2 Huych Vastetrsz van Ardennen, geboren in 1545 [bron: www.thewinegumfactory.nl]. Huych is overleden op zondag 22 april 1612 in Molenaarsgraaf, 66 of 67 jaar oud.
Beroep:
1610     Gezworene van Molenaarsgraaf 26-04-1610   [bron: Van der Stelt-Verberg]
Vermeld:
’Een opmerkelijke zerk ( in de kerk van Molenaarsgraaf) met een wapen met drie v ogels is gewijd aan twee personen uit het vooraanstaande geslacht Van Aerdennen, te weten Huych Vastersz en Vastert Huygensz, die respectievelijk 22 april 1612 en 7 februari 1636 overleden. De steen bevat namelijk de volgende rebus: Acht U UUUUUUU Godt, Godt zal U NNNNNNNN, waarvoor gelezen dient te worden, Acht Uwen God, God zal U achten’.    
04-12-1580     Voert namens zijn vrouw op 04-12-1580 een proces    
24-11-1588     Stemt mee voor een nieuwe molen    
13-07-1609     (Comp. Marijcke Gherritsdr x Jan Jacobs zalgr. in zijn leven schout van Hoornaar die daarvoor gehuwd was met Marijcke Corneliss Vassendr. ?(van Ardennen?)?. geass. met haar broer Cornelis Gerrits ter eenre en Adriaen Dionijs van Muijlwijck met Coenraedt Pieters van Muijlwijck, tegenwoordig schout van Hoornaar als voogden en momboirs van vaders zijde van de nagelaten weeskinderen van Jan Jacobs zalgr. x Marijcke Cornelisdr zalgr. met name Jacob, Anna en Elisabeth Jansz en uit 2e huw met Marijcke Gerritsdr. Adriaen, Geertgen en Marijcke Jansz. Mitsgaders Huijch Vasstert van Ardennen als voogd van moederszijde over de voorn. voorkinderen en nog Cornelis Gerits als oom en voogd van moederszijde van de kinderen van zijn zuster
Alle tesamen erfgen. van hun zalgr vader Jan Jacobs ten andere, deling de voorkinderen 7½ mrg. op Hoornaar gen. "de oude Dijck" zuidw. de Achterwetering van de Luttelwaert, westw. het waterschap de Overwaert, strekk. van de nieuwe moelens af tot de Beemptse opslag; nog 3½ mrg. op Hoorn in de Luttelwaert, oostw. Susanna Adriaens van Muijlwijck, westw. de wede ?(Marijcke Geeritsdr)? strekk. van de Giessen af tot de ½ Middelwetering toe; nog 2 mrg. 5 hont in het Calcerweert op Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorn. kinderen en westw. Gerrit Ghijsberts; nog 5 mrg. gen. "het Schaepweer" gelegen als voren, zuidw. de wede Jan Jacobs, noordw. de voorkinderen; nog 2 mrg. 5 hont gen. "de Graefelichheijt" in de lage Giessen, zuidw. Jan Lenart, noordw. de voorkinderen, nog een huijs en hofstad met 9 mrg. gelegen te Brandwijk in’t Ghijbeland, oostw. Cornelis Aerts de BOER, westw. de erfgen. van zalgr. Pieter Cornelis Vassen.
Marijcke Gherrits met haer kinderen; 8 mrg. 5½ hont met huis en schuur waarin voorn. Jan Jacobs in zijn leven zelf gewoond heeft te Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorkinderen, noordw. idem; nog 3 campen gen. "de Vuijlboet" in de Luttelwaert binnen Hoornaar tesamen 5 mrg. 2 hont, zuidw. mr. Adriaen Cornelis docter der stadt van der Goude, noordw. Jan Michelsz?? van Muijlwijck; nog 5 mrg. 3 hont te Leerbroek gen. "het Steehouwersweer" oostw. het cleermaekersgilde te Gorcum, westw. Thonis? Cornelis cum suis, strekk. van de ½ Leerbroekse voordijck af tot de ½ Achterwetering toe; nog 2 mrg. te Reijerscoop onder Leerbroek, oostw. Johan PERSIJN, westw. de erfgen. van Frans CAEL, strekk. van de ½ Kleine wetering af tot westw. de dwarssloot van Willem Ghijsbertsland; nog 4 mrg. 2 hont gen. "de Vogelensanck" zuidw. Hendrick Jans, westw. de voorn. 3 voorkinderen.)
   
12-07-1610     Comp. Huych Vastersz ?(van ARDENNEN)? ?(x Annegen Claesdr)? ter eenre en Adriaen Leendertsz gehuwd met Lyntgen Huygens, Heyndrick Ghysberts gehuwd met Heyltgen Huygens ?(van ARDENNEN)?, Vas Huygens ?(van ARDENNEN)? voor hem selven, Adriaen Adriaensz als bestorven bloetvoogd van de nagelaten weeskinderen van Antonis Adriaensz syn overleden broeder zalgr. gehuwd geweest met Adriaentgen Huygen geass. met Ghysbert Jaspers ?(HUIJSMAN)? haer gecoren voogd, vertichting en boedelscheidinge, Huych Vastersz krygt de hofstede groot 16 mrg 2 hond etc. en ¼ part van een weer van 8 mrg 1 hond gen. "het Koeyweer"    
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1575 in Molenaarsgraaf met de ongeveer 20-jarige
3 Annechie Claesdr, geboren omstreeks 1555 in Molenaarsgraaf. Annechie is overleden vóór 1610 in Molenaarsgraaf, ten hoogste 55 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaentgen van Ardennen, geboren [bron: Van der Stelt-Verberg], dochter van Huych Vastetrsz van Ardennen (zie 2). Adriaentgen is overleden. Adriaentgen trouwde in 1603 met Antonis Cornelis Jacobsz Adriaensz. Antonis is overleden in 1610.
II. Vastert Huijgensz (De Yserman) van Ardennen, geboren omstreeks 1582 [bron: Van der Stelt-Verberg], zoon van Huych Vastetrsz van Ardennen (zie 2). De Yserman is overleden op donderdag 7 februari 1636 in Molenaarsgraaf, ongeveer 54 jaar oud [bron: www.thewinegumfactory.nl]. De Yserman trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1605 [bron: Collectie J.E. Heijns] met Dingena Huijgen, ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van De Yserman en Dingena: Zus van Andries
Dingena is geboren omstreeks 1587. Dingena is overleden [bron: www.thewinegumfactory.nl].
Beroepen:
Heemraad in molenaarsgraaf   [bron: Collectie J.E. Heijns]
Waersman   [bron: Collectie J.E. Heijns]
III. Lijntje Huygensdr van Ardennen, geboren in 1583 in Blokland (zie 1).
IV. Heyltgen Huijgen van Ardennen, geboren in 1595 [bron: Van der Stelt-Verberg], dochter van Huych Vastetrsz van Ardennen (zie 2). Heyltgen is overleden.

Generatie 3 (grootouders)

4 Vas[tert] Cornelisz van Ardennen, geboren in 1520 in Molenaarsgraaf. Vas[tert] is overleden in 1576 in Molenaarsgraaf, 55 of 56 jaar oud.
Beroep:
van 1545 tot 1569     Leenman in Molenaarsgraaf   [bron: Van der Stelt-Verberg]
Vermeld:
29-08-1545     Belleend    
1561     vas Cornelisz, een hofstede van 8m.1h eyghen; en bruyckt ook samen met Aert Willemzn een leegh weer groot 8 1/2 m.    
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1550 met de 24 of 25-jarige
5 Ariaentge Arie Anrthoniszdr Sonderland, geboren in 1525. Ariaentge is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Huych Vastetrsz van Ardennen, geboren in 1545 (zie 2).
 
6 Claes Cornelisz. Claes is overleden na 1563.
Hij trouwde met
7 Anneken Arie Anthonisdr, geboren in 1535. Anneken is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annechie Claesdr, geboren omstreeks 1555 in Molenaarsgraaf (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Cornelis Vastaertsz van Ardenne, geboren in 1500 [bron: L. J. van Loon]. Cornelis is overleden na 1561, minstens 61 jaar oud.
Beroepen:
Schepen    
leenman van Noordeloos    
30-05-1537     Kerckmeester in Molenaersgrave    
30-11-1540     Gesworen Heemraet    
15-01-1541     Gesworen Heemraet    
Vermeld:
1523     Beleend    
24-03-1523     Beleend met de helft van 14 morgen land te Nieuwerland    
1544     Vermeld in de 10e penning    
05-04-1546     Verhuurt een hofstede te Hoornaar    
1561     Aangeslagen voor 40 morgen eigen- en leenland    
1561     Cornelis Vasterzn. met Vastert zyn soen, bruyken een leegh weer in ML. groet 10 1/2 m. west van de Kercke    
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1520 met de 19 of 20-jarige
9 Peterke Anthonisdr van Muylwijck, geboren in 1500. Peterke is overleden na 1566, minstens 66 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Vas[tert] Cornelisz van Ardennen, geboren in 1520 in Molenaarsgraaf (zie 4).
10 Anthonis (Teunis) Sonderland, geboren omstreeks 1505. Teunis is overleden vóór 1558 in Ottoland, ten hoogste 53 jaar oud.
Kinderen van Teunis uit onbekende relatie:
I. Ariaentge Arie Anrthoniszdr Sonderland, geboren in 1525 (zie 5).
II. Anneken Arie Anthonisdr, geboren in 1535 (zie 7).
 
14 Anthonis (Teunis) Sonderland (dezelfde als 10).

 


Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Vastert Aerts van Ardennen, geboren in 1469 [bron: L. J. van Loon]. Vastert is overleden vóór 1535, ten hoogste 66 jaar oud.
Beroepen:
Schepen van Noordeloos    
Heemraad van Noordeloos    
leenman van Noordeloos    
Vermeld:
21-01-1520     Testeert met zijn vrouw Gorkum    
25-11-1522     Beleend met de helft van 14 morgen land te Nieuwland    
Hij trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1483 met de 12 of 13-jarige
17 Aleyt Willems, geboren in 1470. Aleyt is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Vastaertsz van Ardenne, geboren in 1500 (zie 8).
18 Anthonis Petersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1473 in Hoogblokland. Anthonis is overleden op donderdag 14 februari 1544 in Hoornaar, ongeveer 71 jaar oud [bron: L. J. van Loon].
Notitie bij overlijden van Anthonis: Vlg’s J. Hartog:
Overleden tussen 14-02-1544 en augustus 1545
Begraven in de kerk van Hoornaar
Beroepen:
1502     Heilige Geestmeester te Hoornaar    
1510     Kerkmeester    
1514     Schepen    
1516     Kerkmeester    
van 1525 tot 1527     Kerkmeester    
Vermeld:
Bezat op Hoornaer de hofstede "de Oudedyck"    
19-12-1543     Testeert    
vanaf 05-04-1546     Corn. Gerritsz Coninck huurt voor 2 jaren de Oudedyck met toestemming van de anderen: dient om Dirck Thonisz te onderhouden    
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op maandag 13 juni 1502 in Hoornaar? met de ongeveer 32-jarige
19 Susanna Jacobsdr, geboren omstreeks 1470. Susanna is overleden op vrijdag 26 december 1516 in Hoornaar, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirck Anthonisz van Muylwijck, zoon van Anthonis Petersz van Muylwijck (zie 18). Dirck is overleden.
Vermeld:
Innocent?    
±1544     Erft van zijn vader de hofstede "De Oudedijck" op Hoornaar    
vanaf 05-04-1546     Corn. Gerritsz Coninck huurt voor 2 jaren de Oudedyck met toestemming van de anderen: dient om Dirck Thonisz te onderhouden    
II. Adriaen Anthonis van Muylwijck, zoon van Anthonis Petersz van Muylwijck (zie 18). Adriaen is overleden na woensdag 2 december 1587.
Functie:
1587     Kerkmeester te Hoornaar   [bron: J. Hartog]
Adriaen trouwde omstreeks 1538 [bron: Collectie J.E. Heijns] met Anna Jansdr. Anna is een dochter van Jan Pieterz en Hilleke. Anna is overleden. Anna is weduwe van Jan Jansz Blijenborch.
III. Heylken Anthonisdr van Muylwijck, geboren in Hardinxveld, dochter van Anthonis Petersz van Muylwijck (zie 18). Heylken is overleden. Heylken trouwde met Cornelis Gerrittsz, alias Coninck. Cornelis is overleden.
IV. Peterke Anthonisdr van Muylwijck, geboren in 1500 (zie 9).

Generatie 6 (oudouders)

36 Peter Matthijsz van Muylwijck, geboren omstreeks 1430 in Gorinchem. Peter is overleden in 1485 in Hoogblokland, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven in 1485 in Blokland (in de kerk, kort na 7 jan.).
Notitie bij overlijden van Peter: Overleden tussen 07-01-1485 en 13-06-1485
Notitie bij Peter: Ds. E. VAN ALPEN, OUDE GESLACHTEN UIT DE BOMMELERWAARD EN AANGRENZENDE GEBIEDEN V. VAN DER MEIJDEN (Brakel) (Gens Nostra 1969, blz, 297-302).
Vermeld:
knape    
1470     Heeft in 1470 1,5 morgen land in pacht in de Beemd te Hoogblokland en sticht aldaar een hofstede geheten "De Steene kamer"    
14-03-1481     GA Gorinchem, Rechterlijk Archief aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.14.03.1481. Peter van Muijlwijck Mathijsz droeg op Dirck van Luenen Jansz als zijn goed rede ende onrede in het land van Arkel of daerbuten. Reikt weer uit ten behoeve van Ariane Hermensdr Peter’s gerechte wijve. Als kinderen die vermoedelijk nog minderjarig zijn worden genoemd: Bely, Jan, Tonis, Aert en Geertruyt moeten tenslotte even rijk zijn als de andere kinderen zodat ieder evenveel moet hebben.    
07-01-1485     GA Gorinchem, Rechterlijk Archief dd.7.1.1485. Hij droeg op aan Aernt, Jan, Thonis, Belij en Geerke zijn kinderen, te samen 13 morgen land in de ban van Arkel noch 14 morgen land in de Hoge Beemd met alle griendinge daartoe behorende en noch een 1/2 huis en hofstede met toebehoren op Blockland en de helft van de gerede goederen , onder voorwaarde dat hij levenslang het gebruik zelf voorbehoud.    
13-06-1485     GA Gorinchem, Rechterlijk Archief Aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485. Dat Ermtruyt Peter van Muylwijcksdr Willem Adriaensz weduwe com tutore droeg up Ariane Peter’s voors.weduwe, Mathijs Petersz, Herman, Jan, Aert, Tonis, Bale en Geertruyt Peter’s voorn kynderen alle alsulcke goederen, roerende ende onroerende also groet ende also cleyn als hoer aengecomen ende bestorven zijn van dode Peter’s voorz.hoeren vader, gelegen in den scependom van Gorinchem ende daer buyten ende verteech ende geloofde dat te waeren als recht is.    
13-06-1485     GA Gorinchem, Rechterlijk Archief Aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485. Volgende acte. dat Ariane Peter’s weduwe draegt up Ermtruyt 3 morgen lants op Bloclant in ’t oudelant tusschen Harman van Muylwijck ex una en So Jans outaer binnen de Kerke te Bloclant ex altera enz, ënde dat voor hoers vaders goet ende versterff."    
13-06-1485     GA Gorinchem, Rechterlijk Archief Aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485. Volgende acte. Dat Ariane van Muiylwijck beloofde Ermtruyt Petersdr CXXV scilden te betalen ende dit voer hoer vaders versterff.    
Hij trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1448 [bron: Collectie J.E. Heijns] met
37 Adriana Hermansdr. Adriana is overleden op zaterdag 9 november 1504 in Gorinchem.
Vermeld:
1485     Zij droeg als weduwe 3 morgen land, gelegen in Blokland, over aan haar dochter Ermtruyt
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Herman Petersz van Muylwijck, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Herman is overleden omstreeks 1527. Herman:
(1) trouwde vóór maart 1485 met Marie Florisdr. Marie is overleden omstreeks 1485.
(2) trouwde na 1485 met Maria Jans de Kemp. Maria is een dochter van Jan Willemsz de Kemp. Maria is overleden.
II. Ermtruyd van Muylwijck, dochter van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Ermtruyd is overleden in 1485.
Vermeld:
Hadden 3 morgen land op Blokland
Ermtruyd trouwde omstreeks 1484 met Willem Adriaens. Willem is overleden.
Vermeld:
Hadden 3 morgen land op Blokland
III. Gerrit van Muylwijck, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Gerrit is overleden.
IV. Belia van Muylwijck, dochter van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Belia is overleden.
V. Geertruyd van Muylwijck, dochter van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Geertruyd is overleden.
VI. Matthijs Petersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1450, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Matthijs is overleden op zondag 5 oktober 1522, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven in Gorinchem, in de kerk.
Notitie bij overlijden van Matthijs: Vlg’s Collectie J.E. Heijns overl 12-09-1522
Adres:
Gorinchem
Vermeld:
Begraven te Gorinchem in de kerk met zerk waarop twee wapens
1496     gecommitteerde voor Hoog Blokland
16-12-1505     Poorter van Gorinchem
1510     Schepen van Gorinchem
1510     Zegelde 1510
1514     Schepen van Gorinchem
1515     Schepen van Gorinchem
1519     Schepen van Gorinchem
1522     Schepen van Gorinchem
Matthijs trouwde met Heesken Willem Dircksdr. Heesken is overleden.
VII. Jan Petersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1465, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Jan is overleden omstreeks 1535, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden tussen 16-10-1534 en 13-3-1536
Beroepen:
1512     Schout van Hoog Blocklant
1528     Schepen van Gorinchem
1532     Schepen van Gorinchem
Vermeld:
1505     Deed op 04-10-1505 de Poorterseed te Gorinchem
Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1488 [bron: Collectie J.E. Heijns] met Lijsbeth Florisdr Holl. Lijsbeth is geboren in Gorinchem, dochter van Florijs Holl en Gouwe Gherijtsdr die Hoghe. Lijsbeth is overleden omstreeks 1530.
VIII. Anthonis Petersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1473 in Hoogblokland (zie 18).
IX. Aert van Muylwijck, geboren omstreeks 1485, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Aert is overleden omstreeks 1519, ongeveer 34 jaar oud. Aert bleef ongehuwd.
X. Adriaan Petersz van Muylwijk, geboren vóór 1526, zoon van Peter Matthijsz van Muylwijck (zie 36). Adriaan is overleden. Adriaan trouwde, minstens 21 jaar oud, omstreeks 1547 met NN Huigensdr, ongeveer 21 jaar oud. NN is geboren omstreeks 1526. NN is overleden omstreeks 1591, ongeveer 65 jaar oud. NN trouwde later vóór 1552 [bron: Chris van AALST’s Family Tree] met Ghijsbert Otten van Brakel (±1525-1591).
Notitie bij NN: Van: https://www.zuiderent.ch/kwst/gen15b.htm
Zij was een zuster van Jen Huijgen, de eerste vrouw van Adreaen Peters van Muijlwijck. In een acte dd. 4 juli en okt. 1591 van de Hoge Bank Zuilichem wordt Jen Huijghen vermeld als een tante van Jan Ghijsberts, zn. van Ghijsbert Otten, en zij vermaakt meubels en andere goederen aan haar gen. neef.
38 Jacob Peterz. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
39 Lijsbeth. Lijsbeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Susanna Jacobsdr, geboren omstreeks 1470 (zie 19).

Generatie 7 (oudgrootouders)

72 Matthijs Rutgersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1385 [bron: L. J. van Loon]. Matthijs is overleden vóór 1463, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:
Leenman van Altena en Polanen   [bron: L. J. van Loon]
Titel:
Knape
Vermeld:
Leenman van Polanen en de Lek voor 6 morgen 2 hond land op Muylwijckervelt, dat op 18 mrt 1463 overging op zijn zoon Jan, volgens overlevering vluchtte hij bij de St Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin naar Gorinchem. Vandaar uit verplaatsten zijn nazaten zich naar Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos    
Hij trouwde met [waarschijnlijk]
73 Belij. Belij is overleden.
Vermeld:
Naam ontleend aan de vernoeming van drie kleindochters met dezelfde naam
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Matthijsz van Muylwijck, geboren omstreeks 1430 in Gorinchem (zie 36).
II. Jan Matthijsz van Muylwijck, zoon van Matthijs Rutgersz van Muylwijck (zie 72). Jan is overleden.
Vermeld:
14-03-1463     Werd op 14-03-1463 beleend met leengoed van zijn vader gelegen in het land van Altena
III. Rutger Matthijsz van Muylwijck, zoon van Matthijs Rutgersz van Muylwijck (zie 72). Rutger is overleden vóór woensdag 7 april 1484.
Beroepen:
1461     Schepen van Gorinchem
1463     Schepen van Gorinchem
1469     Schepen van Gorinchem
Titel:
Knape
Vermeld:
1460     Werd beleend met 2 morgen 2 hond land in Wolfaertshage

Generatie 8 (oudovergrootouders)

144 Rutger Gerritsz van Muylwijck, geboren in Dordrecht. Rutger is overleden na 1470.
Beroepen:
1463     Knape, Schepen tot Dordrecht
1469     Knape, Schepen tot Dordrecht
Vermeld:
23-04-1460     Hollandse Leenkamer Arkel No.117B/13 dd.23.04.1460: Rutger van Muylwijck doet hulde. Manschap voor 2 morgen 2 hont in de Wolfaertse Slagen. Recht van erfleen.
11-11-1470     Hollandse Leenkamer Arkel No.114/8 dd.11.11.1470: Matthijs van Muijlwijck beleend met 2 morgen 2 hont in de Wolfaertse Slagen tusschen het Gasthuis en Gorinchem hem aanbestorven bij dode van Rutger van Muijlwijck zijn vader. Recht van erfleen.
Hij trouwde met
145 Beate van Amerongen. Beate is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Rutgersz van Muylwijck, zoon van Rutger Gerritsz van Muylwijck (zie 144). Pieter is overleden op zaterdag 9 november 1504.
Titel:
Knape
Vermeld:
Leefde in 1490
Pieter trouwde met Joffrou Adriana van Muylwijck. Joffrou is overleden.
II. Herman Rutgersz van Muylwijck, zoon van Rutger Gerritsz van Muylwijck (zie 144). Herman is overleden.
Beroepen:
1497     Schepen tot Gorinchem
1499     Schepen tot Gorinchem
III. Rutger Rutgersz van Muylwijck, zoon van Rutger Gerritsz van Muylwijck (zie 144). Rutger is overleden.
Beroepen:
1505     Schepen tot Gorinchem
1507     Schepen tot Gorinchem
1512     Schepen tot Gorinchem
IV. Geryt Rutgersz van Muylwijck, zoon van Rutger Gerritsz van Muylwijck (zie 144). Geryt is overleden.
V. Maria Rutgersz van Muylwijck, dochter van Rutger Gerritsz van Muylwijck (zie 144). Maria is overleden. Maria:
(1) trouwde omstreeks 1481 met Gijsbert Schoock. Gijsbert is overleden vóór 1492.
(2) trouwde vóór 1501 met Hubert Henricksz Loeff.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hubert: Weduwnaar met kinderen
Hubert is overleden.
VI. Matthijs Rutgersz van Muylwijck, geboren omstreeks 1385 (zie 72).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

288 Gerrit Jansz van Muylwijck, geboren omstreeks 1370. Gerrit is overleden vóór zondag 7 januari 1453, ten hoogste 83 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Hij stichtte tesamen met zijn tweede vrouw op 4 april 1443 een vacarie op het door hem geschonken altaar ter eere van St. Hieronymus en St. Helena en tot waardigheid van het H. Graf ons liefs Heeren in de Groote kerk te Dordrecht.
Beroepen:
1409     Schepen
1410     Schepen
1417     Raad van Dordrecht
09-01-1421     Rentmeester van Zuid-Holland
1426     Raad van Dordrecht
1426     Thesaurier der stad Dordrecht
1427     Thesaurier der stad Dordrecht
1428     Burgemeester van Dordrecht
1432     Thesaurier der stad Dordrecht
Vermeld:
1423     Hij koopt tienden van de Heer van Putten
1423     Hollandse Leenkamer No.82/36 dd.1423: Gherart van Muylwijck getrout met Joncfrou Yde Borchgaert de Grote dochter
1424     Bekomt een schrootambacht te Dordrecht, Daarna beleend in 1428
04-04-1443     Hij stichtte tesamen met zijn tweede vrouw op 4.4.1443 een vicarie op het door hem geschonkenaltaar ter eere van St.Hieronymus en St.Helena en tot waardigheid van het H.Graf ons liefs Heeren in de Grote Kerk te Dordrecht.
1453     Hollandse Leenkamer No.85/8v-9 dd.07.01.1453: Jan van Muylwijck Gerritsz getrouwt met Cornelia Aerntsdr krijgt evenals zijn broeder Gerrit van Muylwijck Gerritsz de helft van de korentienden in Nieuw Stigen in ’s Heer Hugenland, daer de St.Anthoinius kercke in staet hen aan bestorven van Gerrit Jansz van Muylwijck.
Gerrit trouwde (2), minstens 73 jaar oud, na 1443 met Machteld van Malburg.
Hij trouwde (1), ongeveer 53 jaar oud, in 1423 met
289 Ida Borchardsdr de Groote Heeren. Ida is overleden vóór 1443.
Titel:
Joncfrou
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Gerritsz van Muylwijck, geboren in Dordrecht (zie 144).
II. Maria van Muylwijck, dochter van Gerrit Jansz van Muylwijck (zie 288). Maria is overleden.
III. Jan van Muylwijck, zoon van Gerrit Jansz van Muylwijck (zie 288). Jan is overleden.
IV. Saris van Muylwijck, zoon van Gerrit Jansz van Muylwijck (zie 288). Saris is overleden.
V. Gerrit van Muylwijck, zoon van Gerrit Jansz van Muylwijck (zie 288). Gerrit is overleden.

Generatie 10 (stamouders)

576 Jan Willemszn van Muylwijck. Jan is overleden in 1423.
Hij trouwde met
577 Catheria Sasbout. Catheria is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz van Muylwijck, zoon van Jan Willemszn van Muylwijck (zie 576). Willem is overleden.
Beroepen:
van 1416 tot 1425     Schepen
1420     Burgemeester
1420     Thesaurier der stad Dordrecht
1421     Thesaurier der stad Dordrecht
1422     Burgemeester
1423     Burgemeester
II. Adriana Jansd van Muylwijck, dochter van Jan Willemszn van Muylwijck (zie 576). Adriana is overleden. Adriana trouwde met Hendrick Maech. Hendrick is overleden.
III. Jan Jansz van Muylwijck, zoon van Jan Willemszn van Muylwijck (zie 576). Jan is overleden.
Vermeld:
Droeg de Banier van Dordrecht in den tocht voor Utrecht en Deventer
IV. Clementia Jansdr van Muylwijck, geboren omstreeks 1360 in Dordrecht, dochter van Jan Willemszn van Muylwijck (zie 576). Clementia is overleden. Clementia trouwde met Jacob Yzereel Tielemanszn Oem. Jacob is geboren omstreeks 1355, zoon van Tieleman Gilliszn Oem en Catharina Jacobsdr van der Burch. Jacob is overleden.
Beroepen:
1383     Schepen van Dordrecht
1387     Schepen van Dordrecht
V. Gerrit Jansz van Muylwijck, geboren omstreeks 1370 (zie 288).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1152 Willem Nicolaeszn van Muylwijck, geboren omstreeks 1315 in Dordrecht. Willem is overleden.
Vermeld:
knape leefde in 1336
Hij trouwde met
1153 Rutgera van Bijsanten, geboren omstreeks 1315. Rutgera is overleden.
Notitie bij Rutgera: De familie van Bijsanten kwam uit Dordrecht en had ook Bijsanten, en wellicht als eerste, dit in zijn wapen.
Net als van Muijlwijck, van Clootwijck en van der Merwede. en Verschoor uit Sleeuwijk, Dussen.
Jan van Bijsanten, Schepen te Dordrecht in 1350 zegelde met 7 bijsanten in het wapen en Abel van Bijsanten , Schepen van Dordrecht 1352-1355 zegelde met 5 Bijsanten in het wapen. Simon Janszn.van Besanten, Schepen van Dordrecht 1410, 1412, zegelt met 9 bijsanten in het wapen.
Het lijkt er op dat met elk kind 1 bijsant werd toegevoegd in het wapen. van Clootwijck had er 15,Verschoor had er 21
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Willemszn van Muylwijck (zie 576).
II. Matthijs willemsz van Muylwijck, zoon van Willem Nicolaeszn van Muylwijck (zie 1152). Matthijs is overleden.
Vermeld:
Genoemd in 1316 en 1366
III. Rutger willemsz van Muylwijck, zoon van Willem Nicolaeszn van Muylwijck (zie 1152). Rutger is overleden.
Vermeld:
Genoemd in 1361 en 1370

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2304 Nicolaas Jansz van der Merwede van Muylwijck, geboren omstreeks 1291. Nicolaas is overleden in 1322, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas van Muylwijck Jansz van der Merwede.
Schildknape.
Leefde in 1320, en had groote questie nevens zijne zuster Lijsbeth tegen den Heer van Altena, die actie en pretentie hadde op de voornoemde goederen en gerechten, doch alzoo hij in 13200 stierf, werd die terneer gelegd, door tusschen spreken van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op St. Maria Magdalenen dagh.
Vermeld:
Schildknape. Leefde in 1320 en had groote questie nevens zijne zuster Lijsbeth tegen den Heer van Altena, die actie en pretentie hadde op de voornoemde goederen en gerechten, doch alzoo hij in 1322 stierf werd die ter neer gelegd door tusschen spreken van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op St. Maria Magdalenendach. Voorouders van Balen en OV 1973 blz.60/61 en 1974 blz 60 Jan Adriaens Clootwijck x Beatrix, Adriaen Daniels Clootwijck x nn van Dalem
Hij trouwde met
2305 Alida de Montchâlons, geboren omstreeks 1295. Alida is overleden.
Notitie bij Alida: Zij wordt op vele sites genoemd als "de Monchablon, dit lijkt een archieffout te zijn.In de orginele oude teksten worden de ouders de Monchâlons en de Ville-sur-Tourbe genoemd i.p.v.de Monchablon en de Tours. Deze vergissing komt waarschijnlijk door het dialect daar uitgesproken. Zie Histoire Généalogique et Héraldique des pairs de France vol.11,pag.50. ("Montchâlons= vulgairement Monchablon")’
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Nicolaeszn van Muylwijck, geboren omstreeks 1315 in Dordrecht (zie 1152).
2306 Jan Simonszn van Bysanten, geboren in 1290. Jan is overleden.
Beroepen:
Schildknaap
Rentmeester van Zuid-Holland
Zegelt met wapen met 7 Byzanten
1346     Rentmeester van Bewesterschelde in Zeeland
1351     Bottelaar
Vermeld:
21-12-1347     Onder de lenen in Dordrecht: Leen van zijn huis en hofstede, genaamd Bysanten, in de de stad Dordrecht
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Symon Janszn van Bysanten. Symon is overleden.
Beroepen:
1410     Schepen van Dordrecht
1412     Schepen van Dordrecht
II. Floris van Bysanten. Floris is overleden.
III. Geertrui van Bysanten. Geertrui is overleden.
IV. Rutgera van Bijsanten, geboren omstreeks 1315 (zie 1153).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4608 Jan van der Merwede, geboren omstreeks 1250 in Dordrecht. Jan is overleden na 1307, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Jan: Bezat in zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almkerk, Zanswijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijck, waarvan zijne nakomelingen den toenaam aannamen, alle gelegen in ’t land van Altena, uit welken huize zijn vrouw is geweest en heeft naar alle waarschijnlijkheid deze goederen daarmede ten houwelijk gehad. Voerde door trotsheid en euvelen moed vijandschap tegen zijn oudsten broeder Adriaen van de Merwede, die de naam Clootwijck aannam. Hij nam den naam van Muylwijck aan zijnde een Ridderhofstede in den lande van Altena. Hij leefde in 1284.

Op 25.4.1277 verklaren Willem II van Hoorne, Heer van Altena en zijn oudste zoon Willem, de grote tiende van Uppel in erfpacht te hebben gegeven aan Lodewijk de kastelein van Altena. Diens echtgenote en zonen hebben deze tiende bestemd voor Lodewijcks dochter Beatrix en haar man Jan van Merwede, Oorkondeboek Holland II p.754. Hij wordt nog vermeld in 1307.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1284 in Dordrecht met de ten hoogste 14-jarige
4609 Beatrix Lodewijksdr van Altena, geboren na 1270. Beatrix is overleden in Dordrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Nicolaas Jansz van der Merwede van Muylwijck, geboren omstreeks 1291 (zie 2304).
II. Lodewijk Jansz van der Merwede, geboren omstreeks 1292, zoon van Jan van der Merwede (zie 4608). Lodewijk is overleden.
III. Elizabeth van Almkerk (Lijsbeth Jansdr) van der Merwede, geboren in 1297, dochter van Jan van der Merwede (zie 4608). Lijsbeth Jansdr is overleden omstreeks 1350, ongeveer 53 jaar oud. Lijsbeth Jansdr trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór zondag 22 februari 1327 met Dirck van der Made, ten hoogste 34 jaar oud. Dirck is geboren in 1293 in Delft, zoon van Bartholomeus van der Made en Beatrix Lodewijcksdr de Borchgrave van Altena. Dirck is overleden omstreeks 1351, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Vermeld 1316/49.
Bezat het huis Podenkenpoel 1333.
Hij sluit een verdrag met de heer van Altena in 1327 over de ambachten Muylwijck, Almskerk, Zandwijck, Huppen, Uitvoorden enz. waarin beiden worden vermeld.
 
4610 Gobert III de Montchâlons, geboren in Aisne, Picardie, Frankrijk. Gobert is overleden op dinsdag 18 oktober 1300.
Notitie bij Gobert: Gobert III "Sire"
Gobert III de Montchâlons
Gobert III Sire de Montchâlons


Seigneur de la Boves, d’Orgeval, de Maurégny, de Jumigny, et de Bouconville, de Ployart, de Brieveet, d’Aubigny
Hij trouwde met
4611 Matilde de Ville-Sur-Tourbe. Matilde is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Alida de Montchâlons, geboren omstreeks 1295 (zie 2305).
4612 Simon van Bysanten. Simon is overleden.
Notitie bij Simon: Simon van Bysanten is mogelijk identiek aan: Simon van Bysanten Nikolaas Oomszn., die in 5-12-1355 bij de dood van zijn moeder wordt beleend met 7,5 morgen land in Tolloisen.
Vergelijk voor deze Simon de kinderen van Claes Oem van Wijngaarden.

Er is in Dordrecht ook nog sprake van Abel Ghiesbertszn.van Byzanten. Deze zegelt met 5 Byzanten in het wapen met Gotische vierpas.
bel van Byzanten is Schepen van Dordrecht 1352 -1355. De Byzanten hebben een verdeling van 2.1.2
Beroep:
1309     Tressorier van Dordrecht
Kind van Simon uit onbekende relatie:
I. Jan Simonszn van Bysanten, geboren in 1290 (zie 2306).

Generatie 14 (stamoudouders)

9216 Godschalk Daniëlsz van der Merwede, geboren omstreeks 1220. Godschalk is overleden omstreeks 1258, ongeveer 38 jaar oud.
Vermeld:
1258     Vermeld als ridder
Hij begon een relatie met
9217 Mabelia van Arkel van der Lede, geboren omstreeks 1227. Mabelia is overleden in 1288 in Dordrecht, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven in 1288.
Notitie bij Mabelia: Mabela van Arkel
Mabela van den Bergh / van der Lede
Mabelia van Arkel
Kinderen uit deze relatie:
I. Daniël van der Merwede, zoon van Godschalk Daniëlsz van der Merwede (zie 9216). Daniël is overleden.
II. Zeger van der Merwede, zoon van Godschalk Daniëlsz van der Merwede (zie 9216). Zeger is overleden.
III. Adriaan van der Merwede, zoon van Godschalk Daniëlsz van der Merwede (zie 9216). Adriaan is overleden.
IV. Jan van der Merwede, geboren omstreeks 1250 in Dordrecht (zie 4608).
 
9218 Lodewijk "De Burggraaf" van Altena, geboren omstreeks 1240. Lodewijk is overleden.
Notitie bij Lodewijk: Lodewijck "De Burggraaf"
Lodewijck van Altena
Lodewijck de Kastelein

Ontvangt in 1277 tienden te Uppel
Stamvader van de Burchgraven in het land van Altena.
Kind van Lodewijk uit onbekende relatie:
I. Beatrix Lodewijksdr van Altena, geboren na 1270 (zie 4609).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

18432 Daniel III Danielsz van der Merwede, geboren omstreeks 1185. Daniel is overleden in 1252, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Daniel: Heer van der Merwede.
Nam met Boudewijn van Vlaanderen Bysantium (Constantinopel) in (1204).
Leefde in 1226.
Vermeerderde zijn wapen met 15 gouden Bysanten.
Byzanten waren religieuze iconen, met name nog te zien in raamschilderingen op Kreta.
Titel:
Kruisridder
Hij trouwde met
18433 N.N. van Heerwijck (Heeswijck?). N.N. is overleden.
Notitie bij N.N.: Dochter Van Heer van Heerwijck
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Daniel IV Danielsz van der Merwede, geboren omstreeks 1200 in Dordrecht, zoon van Daniel III Danielsz van der Merwede (zie 18432). Daniel is overleden vóór 1284 in Dordrecht, ten hoogste 84 jaar oud.
Notitie bij Daniel: Knape.
Getuige van de Heer van der Leck (Daniel was toen nog geen ridder).
Met zijn broeder Hendrick getuige van Jan van Heusden in 1246 (Daniel was toen ridder).
Getuige van Nicolaes Heer van Putten in 1243.
Getuige bij het verdrag tussen de Heer van Heusden en Dordrecht te Dordrecht. Dingsdag na Abilate 1252.
Daniel trouwde met Heraldina van Grutura. Heraldina is overleden.
II. Herberen Danielsz van der Merwede, zoon van Daniel III Danielsz van der Merwede (zie 18432). Herberen is overleden.
Notitie bij Herberen: Knape in 1277
Momboir in 1284
Vermeld in de Raden van Graaf Floris V van Holland
III. Godschalk Daniëlsz van der Merwede, geboren omstreeks 1220 (zie 9216).
IV. Jan Danielsz van der Merwede, zoon van Daniel III Danielsz van der Merwede (zie 18432). Jan is overleden vóór 1286.
Notitie bij Jan: Vermeld in 1284 en 1285
V. Margriet van der Merwede, dochter van Daniel III Danielsz van der Merwede (zie 18432). Margriet is overleden.
Notitie bij Margriet: In bastaardij bij Willem van Brederode
Margriet:
(1) trouwde met N.N.. Hij is overleden.
(2) begon een relatie met Willem van Brederode. Willem is overleden.
18434 Herbaren II van Arkel van der Lede, geboren omstreeks 1200 in Langerak. Herbaren is overleden omstreeks 1252, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Herbaren: Herbaren II van de Lede

Heer van Arkel, Asperen en Heukelum, Nobilis, Ridder.
Hij trouwde met
18435 Alverade (Aleyda) van Heusden, geboren omstreeks 1195. Alverade is overleden omstreeks 1260, ongeveer 65 jaar oud. Alverade is weduwe van Dirk van Teylingen (van Brederode) (±1180-1236), met wie zij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, in 1224 in Heusden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mabelia van Arkel van der Lede, geboren omstreeks 1227 (zie 9217).
II. Jan I ("De Sterke") van Arkel, geboren omstreeks 1227 in Arkel, zoon van Herbaren II van Arkel van der Lede (zie 18434). "De Sterke" is overleden op zondag 15 mei 1272 in Gorinchem, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van "De Sterke": Jan van Arkel werd met zijn vrouw bijgezet in een graftombe in de kerk van Gorinchem. In 1604 werden de beenderen verwijderd en ergens anders begraven.
Notitie bij "De Sterke": Heer van Arkel vanaf 1253, Ridder

Johan des Heyligen martelaers zoon, na doode sijns vaders wert die elfte Heer van Arckel ende was een sterck man. Groot van lichaam als een reuse oft gygant. Hij was alsoo sterck van leeden, soo wanneer hij sadt op sijnen gesaelden henst, dat hij sijn armen sloch om eenen balcke, dat hij dat peert met sijnen dijen ophieff van der eerden, dattet peert luyde creet van grooter pijne.
(Kroniekschrijver, Dirck Franckens Pauw)
"De Sterke" trouwde met Bertha van Ochten. Bertha is geboren omstreeks 1225. Bertha is overleden omstreeks 1285 in Gorinchem, ongeveer 60 jaar oud.
III. Otto I van Arkel van Heukelom, geboren omstreeks 1237, zoon van Herbaren II van Arkel van der Lede (zie 18434). Otto is overleden omstreeks 1283, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Otto: Heer van Heukelom
Otto trouwde met van Asperen. Zij is geboren omstreeks 1245. Zij is overleden omstreeks 1283, ongeveer 38 jaar oud.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

36864 Daniel II Danielszn van der Merwede, geboren omstreeks 1150. Daniel is overleden na 1200, minstens 50 jaar oud.
Vermeld:
Genoemd in 1180 en 1200
Hij trouwde met
36865 Adriaentje Lyndensdochter van Lynden, geboren in 1141 in Lotharingen. Adriaentje is overleden op donderdag 25 oktober 1201 in Lotharingen, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Daniel III Danielsz van der Merwede, geboren omstreeks 1185 (zie 18432).
II. N.N. dochter van der Merwede, dochter van Daniel II Danielszn van der Merwede (zie 36864). N.N. is overleden. N.N. trouwde in 1212 met Philips Uternesse, alias Mathenesse. Philips is overleden na 1236.
III. [vader:waarschijnlijk] Dirk Daniëlsz van Riede, zoon van [waarschijnlijk] Daniel II Danielszn van der Merwede (zie 36864). Dirk is overleden na 1206.
Notitie bij Dirk: Er is veel discussie geweest over de afstamming van de fam.Riede. Vooral omdat al eerder voor deze Daniel van Riede Heren van Riede worden genoemd in de archieven. Ze woonden in hetzelfde gebied als de fam. van (der) Merwede, en zijn zeker verwant aan deze familie. Mogelijk werden daarom de familienamen door elkaar gebruikt.
De rivier de Riede liep ten zuiden van de Merwede, daar vrijwel parallel aan.
Familiewapens vertellen veel meer over de afkomst van een familie, omdat men daaraan precies wilde laten zien welke afkomst men had. De familie van Riede had hezelfde wapen als van (der) Merdwede. Daniël III van der Merwede vulde als eerste zijn wapen met gouden Byzanten nadat hij met Boudewijn van Vlaanderen had deelgenomen aan een kruistocht en in 1204 Byzantium had ingenomen. Het is dus zeer aannemelijk dat Dirk Daniëls van Riede een broer was van deze Daniël III van der Merwede en dat de tak van Riede niet echt verder terugging maar dat de familienaam van Riede voor deze periode alleen genoemd werd naar aanleiding van de plaatsbepaling van de reeds bestaande rivier de Riede of het dorp Riede waar later een kerk werd gebouwd (Riederkerk) vervolgens in de 14e eeuw, grotendeels werd verwoest door overstroming en waar later Ridderkerk ontstond.
Beroep:
1205     Dijkgraaf van de Groote Waard
 
36866 Boudewijn van Heeswijck. Boudewijn is overleden.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
I. N.N. van Heerwijck (Heeswijck?) (zie 18433).

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

73728 Daniel I van der Merwede, geboren omstreeks 1120 in Dordrecht. Daniel is overleden in 1172 in Dordrecht, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Daniel: Heer te Merwede, leefde omstreeks 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben, als Voorne’s leen
(het Heer Danielsambacht was in de stad Brielle het zuidelijk deel van thans de Nobelstraat)

Hij was ambachtsheer van de heerlijkheid Merwede, die hij in leen hield van de heren van Voorne, een zijtak van de Graven van Holland
Daniel is weduwnaar van Adelheid van Voorne (geb. ±1 v.Chr.).
Hij trouwde (2) met N.N. van der Putten (zie 73729 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Daniel en N.N.: Volgens https://johnooms.nl/heren-en-vrouwen-van-adel/heren-merwede/ was N.N. van der Putten gehuwd met Daniël (I) van der Merwede en de moeder van Maria en Daniël (II).
Volgens https://nl.rodovid.org/wk/Persoon:140932 Was Adelheid van Voorne gehuwd met Daniël (I) van der Merwede en de moeder van Daniël (II) maar geeft als aantekening: De relatie met Adelheid (en zelfs haar voornaam) is volgens meerdere bronnen niet zeker maar alternatieven worden niet genoemd.
73729 N.N. van der Putten. N.N. is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Daniel II Danielszn van der Merwede, geboren omstreeks 1150 (zie 36864).
II. Maria van der Merwede, geboren op zondag 14 oktober 1134 in Kaatsheuvel, dochter van Daniel I van der Merwede (zie 73728). Maria is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 23-08-2016 00:55:46

 


 

Klik hier voor de parenteel van Daniël I van der Merwede

 


 

Een opmerkelijke zerk

(in de kerk van Molenaarsgraaf)

met een wapen met drie vogels is gewijd aan twee personen uit het vooraanstaande geslacht

Van Aerdennen, te weten

Huych Vastersz en Vastert Huygensz

die respectievelijk 22 april 1612 en 7 februari 1636 overleden.

De steen bevat namelijk de volgende rebus:

Acht U UUUUUUU Godt, Godt zal U NNNNNNNN waarvoor gelezen dient te worden:

Acht U Uwen God, God zal U achten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfgoedcentrum DIEP

heeft een tentoonstelling over het

Huis te Merwede en haar bewoners

 

De tentoonstelling is afgelopen

 

 

 

Zegel van Robert van der Merwede

 

Copyright © 2009 / 2022 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid