Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

Ridderkerk 


Aantekeningen:
De naam Ridderkerk is afkomstig van Riederkercke gelegen in de Riederwaard, waarbij ried verwijst naar het oudnederfrankische woord voor riet.

Volgens een onbekende sage zou de naam echter als volgt zijn ontstaan: vlak nadat Sint-Joris in 1222 heilig werd verklaard, werd door een aantal ridders een kerk gesticht uit zijn naam in het gebied waar nu Ridderkerk ligt

De naam Ridderkerk (Riederkercke) komt voor het eerst voor in een bericht van Hertog Hendrik IV van Brabant, waar sprake is van Riede, gelegen aan de Merwede. De Merwede heet nu de Maas. Waarschijnlijk is het gebied in de 12e eeuw voor het eerst bedijkt. In 1277 droeg Diederik van Alkemade het land, met de kerk in leen, op aan Graaf Floris V, wiens opvolgers meermalen een pastoor aanstelden (patronaatsrecht) in het ambacht Riede in de Riederwaard.

In de 14e eeuw had deze waard veel te lijden van overstromingen en tussen 1373 en 1375 moest de schaarse bevolking zich terugtrekken op de zuidelijke waterkeringen daar de Riederwaard onder water kwam te staan.

In 1404 kwam het herstel van de Molendijk gereed en was de Oud-Reijerwaard herwonnen. Een dijkdoorbraak tijdens de Sint-Elisabethsvloed (1421) werd direct hersteld.

19 december 1427 werd Ridderkerk een ambachtsheerlijkheid en de eerste ambachtsheer is Ridder Roeland van Uitkerke, heer van Uitkerke en Gouverneur van Holland. Hij kreeg deze titel van Filips de Goede. Zijn vrouw, Margaretha van der Clite , wordt in 1441 ambachtsvrouw van Ridderkerk en in datzelfde jaar wordt de polder Nieuw Reijerwaard herdijkt.

In 1446 regelt Margaretha het bestuur en de rechtspraak in haar ambacht. Dit handvest vormde tot in de achttiende eeuw de basis voor het bestuur en de rechtspraak in Ridderkerk. Daarom wordt 1446 beschouwd als het ontstaansjaar van Ridderkerk.

Het dorp Rijsoord in de gemeente Ridderkerk kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog landelijke bekendheid doordat daar op 15 mei 1940 in een schoolgebouw de capitulatieovereenkomst tussen Nederland en Duitsland werd ondertekend door generaal Winkelman.

Rijsoord bezit nog één molen, genaamd De Kersenboom, die in de jaren 90 gerestaureerd is en verplaatst werd naar de andere zijde van het Waaltje, een dode rivierarm.


OpenStreetMap

Latitude (Breedte): 51.8702526, Longitude (Lengte): 4.6022335


Media

Foto's
Ridderkerk, Pruimendijk
Ridderkerk, Pruimendijk
Een oude ansichtkaart van de Pruimendijk
Ridderkerk, luchtfoto
Ridderkerk, luchtfoto
Het gebouw rechts op de foto is het in 1909 gebouwde gemeentehuis aan de Lagendijk.
Het kleinere gebouw ernaast is het Huis Waalburg (maakte toen deel uit van het gemeentehuis).
Het water achter gemeentehuis en Waalburg is de waal of wiel, overgebleven na een dijkdoorbraak vermoedelijk in 1421. Vandaaruit liep een watertje ook Waaltje geheten, parallel aan de Lagendijk tot het uitmondde in de Waal bij Rijsoord.
De rechte weg links op de fote is de Kerkweg.
Ridderkerk, Waaltje
Ridderkerk, Waaltje
Rechts midden de ingang naar de Kerksingel, onder de "Kulk"
Dit water, Waal of Wiel, is een gedeelte van een waterpartij wat gelegen was aan de achterzijde van Huize Waalburg.
Ridderkerk, Singelkerk
Ridderkerk, Singelkerk
Op de plaats van de oude kerk uit 1105, die door de St. Elizabethsvloed op 18 november 1421 is verzwolgen, werd waarschijnlijk een paar jaar later de kleine kerk herbouwd. (Nu het achterste deel van de kerk). Deze kleine kerk had een torentje, dat sinds de restauratie van februari 1993 weer goed te zien is. Het is achtkantig en voorzien van galmgaten. Het betreft het huidige ooievaarsnest.
In 1448 werd een aanvang gemaakt met het bouwen van de tegenwoordige kerk. Deze is tegen de kleine kerk aangebouwd. Aan de buitenzijde is goed te zien dat de muur van de kleine kerk verhoogd is ten behoeve van het grote dak. De stenen zijn in een andere richting gemetseld. In het jaar 1452 werd de kerk, evenals de vorige, gewijd aan Sint Joris ook al was de kerk nog niet helemaal voltooid. Tot 1466 moesten er nog allerlei werkzaamheden aan de kerk gedaan worden. Aan het eind van de 15e eeuw verrees tegen de zuidwand een kapel met een kruisgewelf. Deze kapel werd later gebruikt als cachot en doet thans dienst als garderobe.
In 1572 werd de kerk door toedoen van de watergeuzen voor de Reformatie gewonnen. Deze geuzen hebben ook de Sint Joriskerk gezuiverd van beelden en altaren. Vermoedelijk hebben na die dag geen rooms-katholieke diensten meer in de kerk plaatsgevonden. Een hardstenen ornament, ingemetseld in de buitenmuur aan de noordzijde van de toren, herinnert nog aan deze tijd.
In 1574 werd de eerste protestantse dienst gehouden. Dus ruim 400 jaar wordt hier inmiddels het evangelie gepredikt. Sinds de in 1602 aangelegde singel rondom de kerk, wordt de kerk Singelkerk genoemd. In 1611 werd de toren door een zwaar onweer getroffen en in 1640 werd ze door een hevige zuidwesterstorm weggerukt. De huidige toren verrees in 1643.
De preekstoel werd in 1721 verplaatst naar de torenzijde en in 1840 weer teruggeplaatst aan de zuidzijde (huidige plaats), zodat er aan de torenzijde een gaanderij kon worden gebouwd.
In de Franse tijd (1795-1813) is de toren overgegaan in eigendom van de burgerlijke gemeente, welke sindsdien ook voor het onderhoud zorg draagt.
Rondom de kerk was een begraafplaats en er werden ook in de kerk mensen begraven. Dit laatste werd door de overheid in 1829 uit hygi?nische overweging verboden.
De kerk en de toren werden in 1920 door brand verwoest. De oorzaak is niet zeker, ook al wordt in de volksmond hardnekkig gesproken over het omtrappen van een stoof met gloeiende kolen bij het verlaten van het kerkgebouw. Dit verhaal kan niet op waarheid berusten. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak - hetgeen in 1920 al werd geopperd - of het laten liggen van een brandende sigaar bij werkzaamheden na afloop van de dienst. Gelukkig werd de kanselbijbel en het archief gered. Slechts de muren bleven staan. De grafzerken in de kerk werden onherstelbaar beschadigd, evenals het praalgraf van de familie Groeninx van Zoelen. Bij de herbouwwerkzaamheden werden aan de noordzijde een uitbouw en aan de zuidzijde een consistoriekamer aangebracht. Precies een jaar na de brand werd de gerestaureerde kerk in 1921 weer in gebruik genomen.

Verhalen
Donkersloot
Donkersloot
Een verdronken stukje Alblasserdam

Kaarten
Ridderkerk ca 1570
Ridderkerk ca 1570
Ridderkerk detail van een kaart door Jan Potter ca 1570
Ridderkerk en omgeving
Ridderkerk en omgeving
Ridderkerk en omgeving getekend op een kaart uit ca. 1540

Wapens, Gemeentewapens
Ridderkerk, Gemeentewapen
Ridderkerk, Gemeentewapen
24 juli 1816

"Van sijnople, beladen met den Ridder St.Joris, den draak doorstekende, alles van zilver."

NB : St Joris, het paard en de draak zijn omgewend en staan op een grond.

Oorsprong/verklaring
Ridderkerk was vroeger een heerlijkheid. De naam is afgeleid van de kerk ter plaatse, die de belangrijkste zou zijn in de gehele Riederwaard, de Riederkerk. Schutspatroon van deze kerk was Sint Joris. Zijn beeltenis is als heerlijkheids- en gemeentewapen opgenomen. Regt noemt overigens dat het wapen van zilver is, waarop de Heilige en de draak van natuurlijke kleur. Tevens zou het schild gehouden worden door twee leeuwen en gedekt zijn met een kroon.

Ridderkerk, Gemeentewapen
Ridderkerk, Gemeentewapen
Ridderkerk, Wapenzegel
Ridderkerk, Wapenzegel
Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Ridderkerk, Gemeentewapen
Ridderkerk, Gemeentewapen
Gemeentewapen glas-in-lood

Albums
Ridderkerk
Ridderkerk (16)
Oude afbeeldingen waaronder veel oude ansichten

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Heijltje Ariens  29 sep 1680Ridderkerk I7026
2 Neeltjen Ariaensdr  ca. 1630Ridderkerk I11837
3 Aardoom, Grietje  dec 1789Ridderkerk I5729
4 Aardoom, Jenneke  3 sep 1785Ridderkerk I1053
5 Affaire, Stijntje  26 mei 1798Ridderkerk I14747
6 Alderliefste, Lijsbet Arijsdr  12 jun 1718Ridderkerk I10308
7 Ariens, Ariaentien  ca. 1604Ridderkerk I11473
8 Baas, Aechtjen Jansd  1625Ridderkerk I5813
9 Baas, Annetje  19 feb 1696Ridderkerk I5746
10 Baas, Ariana  6 okt 1831Ridderkerk I13680
11 Baas, Arie  10 apr 1757Ridderkerk I5707
12 Baas, Arie  27 jan 1827Ridderkerk I13675
13 Baas, Arie  17 jan 1828Ridderkerk I5653
14 Baas, Arie  20 mei 1828Ridderkerk I13679
15 Baas, Arie  1836Ridderkerk I7713
16 Baas, Arien Ariens  1613Ridderkerk I5751
17 Baas, Arien Ariense (alias Jongeswaen)  apr 1592Ridderkerk I5613
18 Baas, Arien Cornelisz  12 aug 1558Ridderkerk I5787
19 Baas, Arien Willemsz  dec 1687Ridderkerk I1137
20 Baas, Arij Huijgen  29 aug 1751Ridderkerk I1140
21 Baas, Cornelia Willemsd  15 dec 1697Ridderkerk I5747
22 Baas, Cornelis Adriaensz  1529Ridderkerk I5801
23 Baas, Cornelis Cornelisse (Man)  25 okt 1560Ridderkerk I5805
24 Baas, Dirksje  21 dec 1835Ridderkerk I13636
25 Baas, Dirksje  24 mei 1837Ridderkerk I13637
26 Baas, Dirksje  24 jun 1838Ridderkerk I13638
27 Baas, Gerrit  17 jun 1824Ridderkerk I13677
28 Baas, Gerrit Huige  22 mrt 1750Ridderkerk I1058
29 Baas, Gerrit Huigs  25 mrt 1812Ridderkerk I1039
30 Baas, Huig  23 dec 1781Ridderkerk I1052
31 Baas, Huig  30 dec 1820Ridderkerk I5654
32 Baas, Huig  30 okt 1830Ridderkerk I13805
33 Baas, Huig  15 dec 1831Ridderkerk I5655
34 Baas, Huig  2 apr 1856Ridderkerk I10483
35 Baas, Huijg Arijsz  3 sep 1713Ridderkerk I1060
36 Baas, Jan  15 mrt 1819Ridderkerk I7710
37 Baas, Jan  9 mei 1826Ridderkerk I13678
38 Baas, Jan Cornelisz  12 jul 1585Ridderkerk I5807
39 Baas, Jannigje  1786Ridderkerk I5731
40 Baas, Jannigje  12 okt 1824Ridderkerk I13676
41 Baas, Jenneke  24 dec 1840Ridderkerk I12289
42 Baas, Jenneke  2 mrt 1854Ridderkerk I1177
43 Baas, Johanna  18 aug 1846Ridderkerk I1174
44 Baas, Laurens  30 aug 1823Ridderkerk I10664
45 Baas, Leendert  20 feb 1845Ridderkerk I1173
46 Baas, Leendert  9 nov 1850Ridderkerk I9252
47 Baas, Leentje  3 okt 1756Ridderkerk I5697
48 Baas, Lijdia  1815Ridderkerk I7699
49 Baas, Lijntje  29 nov 1831Ridderkerk I13806
50 Baas, Lijntje  4 mei 1842Ridderkerk I5656

1 2 3 4 5 Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Aardoom, Jan Willems  11 jun 1758Ridderkerk I1080
2 Aardoom, Jenneke  4 sep 1785Ridderkerk I1053
3 Aardoom, Willem Jans  8 jan 1713Ridderkerk I1104
4 Baas, Aart  10 sep 1724Ridderkerk I5674
5 Baas, Aechtjen Jansd  17 aug 1625Ridderkerk I5813
6 Baas, Aert Jansz  18 apr 1627Ridderkerk I5814
7 Baas, Anneke Ariensd  24 okt 1638Ridderkerk I5763
8 Baas, Annetje  27 jul 1727Ridderkerk I5676
9 Baas, Arent Ariens  14 jun 1637Ridderkerk I5762
10 Baas, Ariaantje  19 jul 1801Ridderkerk I5721
11 Baas, Ariaantje Ariensd  19 feb 1640Ridderkerk I5764
12 Baas, Arie  29 dec 1754Ridderkerk I5685
13 Baas, Arie  10 apr 1757Ridderkerk I5707
14 Baas, Arie Ariensz (De Jonge)  29 jun 1631Ridderkerk I5609
15 Baas, Arien Ariens  18 aug 1613Ridderkerk I5751
16 Baas, Arien Ariens  18 sep 1661Ridderkerk I5766
17 Baas, Arien Ariens  26 apr 1666Ridderkerk I5768
18 Baas, Arien Ariens  13 mrt 1672Ridderkerk I5772
19 Baas, Arien Ariense  21 jul 1641Ridderkerk I5758
20 Baas, Arien Ariensz  5 sep 1627Ridderkerk I5755
21 Baas, Arien Ariensz  3 feb 1630Ridderkerk I5757
22 Baas, Arien Willemsz  7 dec 1687Ridderkerk I1137
23 Baas, Bastiaan  23 mrt 1788Ridderkerk I5714
24 Baas, Bastiaan  14 okt 1798Ridderkerk I5720
25 Baas, Bastiaan  18 mrt 1804Ridderkerk I5722
26 Baas, Bastiaan Ariens  20 apr 1670Ridderkerk I5771
27 Baas, Bastiaantje  1 mei 1796Ridderkerk I5719
28 Baas, Cleijsjen Ariensd  13 apr 1636Ridderkerk I5761
29 Baas, Cleisken Adriaensd  14 okt 1593Ridderkerk I5789
30 Baas, Cornelia Willemsd  19 dec 1697Ridderkerk I5747
31 Baas, Cornelis  sep 1666Ridderkerk I5769
32 Baas, Cornelis  16 jan 1729Ridderkerk I5677
33 Baas, Cornelis  1 jun 1766Ridderkerk I5704
34 Baas, Cornelis Ariens  31 aug 1664Ridderkerk I5767
35 Baas, Cornelis Ariensz  2 dec 1612Ridderkerk I5750
36 Baas, Dionijs Ariens  13 mrt 1672Ridderkerk I5773
37 Baas, Dirk Ariensz  21 dec 1642Ridderkerk I5765
38 Baas, Gerrit  17 aug 1783Ridderkerk I5724
39 Baas, Gerrit  12 feb 1797Ridderkerk I5734
40 Baas, Gerrit Huige  22 mrt 1750Ridderkerk I1058
41 Baas, Huig  23 dec 1781Ridderkerk I1052
42 Baas, Huijg  20 feb 1791Ridderkerk I5732
43 Baas, Huijg  7 jun 1793Ridderkerk I5733
44 Baas, Jacob  24 mrt 1793Ridderkerk I5717
45 Baas, Jannetje  10 mei 1778Ridderkerk I5626
46 Baas, Jannetje Ariens  3 mrt 1726Ridderkerk I5675
47 Baas, Jannigje  7 apr 1786Ridderkerk I5731
48 Baas, Laurens Willemsz  8 okt 1758Ridderkerk I5708
49 Baas, Leentje  30 okt 1756Ridderkerk I5697
50 Baas, Leentje  22 aug 1790Ridderkerk I5715

1 2 3 4 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Pauwel Adriaensz  24 feb 1567Ridderkerk I11853
2 Trijntje Jansdr  na 1681Ridderkerk I11468
3 Aardoom, Grietje  18 dec 1876Ridderkerk I5729
4 Aardoom, Jenneke  16 apr 1870Ridderkerk I1053
5 Aardoom, Willem Jans  1763Ridderkerk I1104
6 Aertoom, Jan Willems  14 okt 1761Ridderkerk I5393
7 Alderliefste, Lijsbet Arijsdr  14 apr 1754Ridderkerk I10308
8 Baas, Aart  28 aug 1770Ridderkerk I5674
9 Baas, Arie  24 okt 1813Ridderkerk I5707
10 Baas, Arie  23 mrt 1824Ridderkerk I5651
11 Baas, Arie  6 sep 1828Ridderkerk I13679
12 Baas, Arien Ariense (alias Jongeswaen)  ca. 1652Ridderkerk I5613
13 Baas, Arien Cornelisz  9 jun 1629Ridderkerk I5787
14 Baas, Arij Huijgen  27 mei 1832Ridderkerk I1140
15 Baas, Cleisken Adriaensd  2 nov 1593Ridderkerk I5789
16 Baas, Cornelia Willemsd  25 sep 1733Ridderkerk I5747
17 Baas, Cornelis Ariensz  vóór 7 aug 1646Ridderkerk I5750
18 Baas, Cornelis Cornelisse (Man)  12 mrt 1621Ridderkerk I5805
19 Baas, Dionijs Ariens  13 mei 1672Ridderkerk I5773
20 Baas, Gerrit Huige  30 aug 1832Ridderkerk I1058
21 Baas, Huig  28 apr 1831Ridderkerk I5654
22 Baas, Huig  28 apr 1831Ridderkerk I13805
23 Baas, Huig  10 apr 1876Ridderkerk I1052
24 Baas, Jan Cornelisz  2 nov 1652Ridderkerk I5807
25 Baas, Jannetje Ariens  Ridderkerk I5675
26 Baas, Jenneke  17 mrt 1843Ridderkerk I12289
27 Baas, Laurens  3 sep 1823Ridderkerk I10664
28 Baas, Leentje  18 dec 1829Ridderkerk I5697
29 Baas, Lidewij  4 feb 1852Ridderkerk I5634
30 Baas, Lijntje  28 dec 1831Ridderkerk I13806
31 Baas, Margriete Cornelisd  na 24 mrt 1612Ridderkerk I5804
32 Baas, Pieter Cornelisz  15 mei 1618Ridderkerk I5803
33 Baas, Pietertje  26 okt 1825Ridderkerk I13681
34 Baas, Pietertje  26 apr 1827Ridderkerk I5652
35 Baas, Pietertje  27 aug 1829Ridderkerk I13682
36 Baes, Fijgje  12 mrt 1621Ridderkerk I5808
37 Baes, Maeijken Leenderts  12 apr 1708Ridderkerk I9968
38 Bijkerk, Willem Jacob Cornelis  28 jan 1943Ridderkerk I1857
39 Bol, Cornelia  22 jun 1866Ridderkerk I12669
40 Bulsink, Christina  23 dec 1796Ridderkerk I1059
41 Cranendonck, Beatrijs Cornelisd  ca. 1574Ridderkerk I11854
42 Cranendonck, Roelof Jansz  ca. 1483Ridderkerk I11772
43 Danckerts, Jannetje Fransen  27 jun 1731Ridderkerk I11734
44 de Jong, Cornelis  14 apr 1888Ridderkerk I5646
45 de Jong, Huijg Cornelisz  vóór feb 1652Ridderkerk I11842
46 de Jong, Huijg Huijgensz  23 jan 1742Ridderkerk I11733
47 de Jong, Krijntje  3 nov 1840Ridderkerk I13132
48 de Jong, Neeltje Hendriks  24 jul 1742Ridderkerk I3261
49 De Jonge, Cornelia Huijgen  29 okt 1719Ridderkerk I5390
50 de Jonge, Cornelia Huijgen  29 okt 1774Ridderkerk I11462

1 2 3 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 21 van 21

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Alderliefste, Lijsbet Arijsdr  17 apr 1754Ridderkerk I10308
2 Baas, Arien Willemsz  vóór 17 mrt 1768Ridderkerk I1137
3 Baas, Huijg Arijsz  29 jan 1801Ridderkerk I1060
4 Baas, Lijntje Ariens  21 dec 1659Ridderkerk I5754
5 Bijkerk, Willem Jacob Cornelis  Ridderkerk I1857
6 Blaak, Maria Aaltje  Ridderkerk I13591
7 de Klerk, Adriana  Ridderkerk I3436
8 den Ouden Dijkgraeff, Adriaen Pauwelsz  29 sep 1646Ridderkerk I11848
9 Kreuk, Jan  Ridderkerk I10381
10 Leeuwenburgh, Willem Jansz  13 mei 1698Ridderkerk I11525
11 Nouwen, Lysbeth  6 jun 1782Ridderkerk I10525
12 Nouwen, Zeger Janse  15 sep 1819Ridderkerk I10515
13 Oosthoek, Bastiaan  Ridderkerk I13590
14 Oosthoek, Teuntje Adriaantje  Ridderkerk I13588
15 Plaisier, Adriaantje  Ridderkerk I12442
16 Rietveld, Cornelis  Ridderkerk I12441
17 Rietveld, Janna Adriana  7 dec 1990Ridderkerk I12447
18 Rietveld, Neeltje  26 aug 1975Ridderkerk I1223
19 Stehouwer, Johanna  Ridderkerk I10380
20 van der Kuil, Marija Pleunen  30 apr 1743Ridderkerk I5593
21 van der Waal, Leentje Huijghen  17 mrt 1768Ridderkerk I1138

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 / Cranendonck  6 mei 1618Ridderkerk F1294219417
2 / Leeuwenburg  23 jul 1606Ridderkerk F1294344261
3 Aardoom / den Hoed  28 nov 1784Ridderkerk F1247138144
4 Aardoom / van den Berg  14 nov 1738Ridderkerk F1247239128
5 Aertoom / de Ruijter  24 jul 1712Ridderkerk F1251813495
6 Allerliefste / Baas  9 mei 1717Ridderkerk F1254465327
7 Baas / (Verduyn?)  19 okt 1614Ridderkerk F1254465294
8 Baas / Aardoom  7 sep 1811Ridderkerk F1247138122
9 Baas / Aardoom  1 aug 1818Ridderkerk F1254465320
10 Baas / Aarts  3 jan 1616Ridderkerk F1254465346
11 Baas / Buitendijk  2 okt 1781Ridderkerk F1254465318
12 Baas / Bulsink  8 mei 1777Ridderkerk F1247138126
13 Baas / de Groot  7 jun 1693Ridderkerk F1254465324
14 Baas / de Jong  27 apr 1860Ridderkerk F1260982192
15 Baas / de Snoo  27 mei 1815Ridderkerk F1271261312
16 Baas / de Vogel  26 dec 1588Ridderkerk F1254465339
17 Baas / Goudswaard  14 okt 1831Ridderkerk F1259081987
18 Baas / Kranendonk  12 sep 1823Ridderkerk F1254465303
19 Baas / Kunst  26 jan 1687Ridderkerk F1254465285
20 Baas / Lagendijk  13 okt 1752Ridderkerk F1254465308
21 Baas / Levering  7 mei 1880Ridderkerk F1274300784
22 Baas / Lodder  18 mei 1849Ridderkerk F1259081986
23 Baas / N.N.  ca. 1550Ridderkerk F1254465344
24 Baas / Pyper (Pijper)  10 jul 1835Ridderkerk F1247138087
25 Baas / Saljaert  10 jul 1678Ridderkerk F1254465348
26 Baas / Steehouwer  17 mei 1844Ridderkerk F1247138089
27 Baas / van der Gaarde  17 dec 1756Ridderkerk F1254465316
28 Baas / van der Linden  12 apr 1822Ridderkerk F1254465310
29 Baas / van der Waal  27 apr 1712Ridderkerk F1247336508
30 Baas / van Wijngaarden  23 mei 1783Ridderkerk F1254465321
31 Baas / Verschoor  12 feb 1612Ridderkerk F1254465292
32 Baas / Vinck  12 sep 1649Ridderkerk F1254465336
33 Baas / Vogelaar  28 okt 1746Ridderkerk F1247138127
34 Baas / x  15 nov 1598Ridderkerk F1266425192
35 Block / Saljaert  30 okt 1667Ridderkerk F1502748049
36 Buijtendijk / Schipper  15 mei 1707Ridderkerk F1294213557
37 Bulsink / de Kinder  3 jan 1734Ridderkerk F1292158917
38 Cooyman (Kooyman) / Saljaert  16 apr 1673Ridderkerk F1502748050
39 Cranendonck / N.N.  ca. 1460Ridderkerk F1294219430
40 de Jong / Danckerts  31 jan 1683Ridderkerk F1294213551
41 De kinder / De Jonge  2 dec 1708Ridderkerk F1250244965
42 de Kinder / de Jonge  2 dec 1708Ridderkerk F1292158919
43 de Kinder / van den Berg  27 jul 1670Ridderkerk F1292158923
44 de Koning / Baas  10 okt 1834Ridderkerk F1259081978
45 de Lijster / Baas  28 mrt 1748Ridderkerk F1254465322
46 de Ruijter /   6 apr 1674Ridderkerk F1294213555
47 de Zwart / van Alphen  14 nov 1678Ridderkerk F1294146994
48 den Hoe(d)(t) (de Dood(t)) / Meeuws  1 jul 1666Ridderkerk F1254465269
49 den Hoe(d)(t) (de Dood(t)) / van der Kuil  26 jun 1689Ridderkerk F1254465271
50 den Hoed / Plaisier  29 nov 1754Ridderkerk F1247239130

1 2 3 Volgende»Getrouwd

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 Baas / Aardoom  8 sep 1811Ridderkerk F1247138122
2 Baas / de Vogel  26 dec 1588Ridderkerk F1254465339
3 Baas / Verschoor  12 feb 1612Ridderkerk F1254465292
4 Kunst / Slijdrecht  18 nov 1657Ridderkerk F1295821857

Huw.toestemming

Treffers 1 t/m 17 van 17

   Gezin    Huw.toestemming    Gezins-ID 
1 Baas / (Verduyn?)  21 sep 1614Ridderkerk F1254465294
2 Baas / Aardoom  16 aug 1811Ridderkerk F1247138122
3 Baas / Aarts  13 dec 1615Ridderkerk F1254465346
4 Baas / Bulsink  18 apr 1777Ridderkerk F1247138126
5 Baas / de Groot  7 jan 1693Ridderkerk F1254465324
6 Baas / de Raad  19 apr 1637Ridderkerk F1254465337
7 Baas / de Vogel  4 dec 1588Ridderkerk F1254465339
8 Baas / Fonkert (Fonckert)  mei 1620Ridderkerk F1254465295
9 Baas / Kunst  5 jan 1687Ridderkerk F1254465285
10 Baas / Nijssen  22 mei 1660Ridderkerk F1254465288
11 Baas / Saljaert  19 jun 1678Ridderkerk F1254465348
12 Baas / van der Waal  3 apr 1712Ridderkerk F1247336508
13 Baas / Verschoor  22 jan 1612Ridderkerk F1254465292
14 den Hoe(d)(t) (de Dood(t)) / Meeuws  5 jun 1666Ridderkerk F1254465269
15 Nouwen / Pergens  24 mei 1771Ridderkerk F1274300798
16 Stehouwer / Huijser (Huijzer)  1 jul 1735Ridderkerk F1247264593
17 Truijen / Baes  2 apr 1645Ridderkerk F1254465349
Copyright © 2009 / 2022 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid