Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen
Tekeningen

TekeningenTreffers 1 t/m 20 van 20    » Zie Galerij     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Alblasserdam, Sluis
Alblasserdam, Sluis
 
 
2
Huis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711
Huis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711
Huis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711

'De Ruïne van het Huis te Merwede'
'met de rug naar Dort te sien'

Graveur: Schijnvoet, Jacobus
Auteur: Smids, Ludolf
Uitgever: Coup, Pieter de
Tekenaar: Roghman, Roelant
Uitgave: Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek; 1711
Jaar: 1711

Afmeting
Blad: ca. 19,5 x 21,0 cm.
Afbeelding: ca. 13,5 x 17,5 cm.

Staat
In het midden van de afbeelding bevindt zich de originele verticale vouw. Het papier en de afbeelding verkeren in een goede staat.

Beschrijving
Een originele kopergravure van het Huis te Merwede bij Dordrecht, gegraveerd door Jacobus Schijnvoet. Afkomstig uit 'Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek' van Ludolf Smids. Uitgegeven te Amsterdam door Pieter de Coup in 1711.

Gesigneerd met: 'J.S.F.' Naar een tekening van Roelant Roghman.

Jacobus Schijnvoet
Van Jacobus Schijnvoet weten we weinig meer dan dat hij graveur was en in 't laatst van de 17e en 't begin van de 18e eeuw in Amsterdam woonde. Hij is het meest bekend door het graveren van tekeningen van Roeland Rochman ten behoeve van Smids Schatkamer. Daarnaast heeft hij ook in beperkte mate naar eigen tekeningen gegraveerd en uitgegeven. In Claas Bruin's Kleefse- en Zuid-Hollandsche Arkadia, waarin Smids aantekeningen maakte, staan een door Schijnvoet getekende titel en vignet. Schijnvoet merkte zijn werkstukken meestal met 'J.S.F.' onder de gravure; soms schreef hij in de prent: 'J. Schijnvoet fecit'. Drie prenten in de Schatkamer waren naar zijn eigen schetsen, de Ruine van het Slot te Abkoude, Het Huis te Loenersloot en de Nieuwer grondslag van het vernietigde Huis te vreeland. Daarbij schreef hij voluit: 'J. Schynvoet ad Vivum del. et fec'.


Ludolf Smids
Ludolf Smids werd op 13 juli 1649 te Groningen geboren. Hij was vroeg wees. In 1665 werd hij in Antwerpen op school gedaan en twee jaar later naar een klooster in Westfalen gestuurd. In 1670 ging hij eerst in Groningen en daarna in Leiden studeren, in welke plaats hij in 1673 in de geneeskunde promoveerde. Hij ging toen terug naar Groningen, waar hij in 1674 trouwde met Maria van Tinga, die in 1692 overleed. In die jaren daarna ging hij van de Roomse naar de Hervormde godsdienst over en sloot een tweede huwelijk met de protestantse Anna de Groot. Dat is hem door familie en vrienden kwalijk genomen. Waarschijnlijk daarom verhuisde hij in 1695 naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood toe als geneesheer gewerkt heeft. Hij hield zich echter veel meer met toneeldichtkunst en oudheidkunde bezig. Daardoor was hij, zoals Kok het omschrijft, zeer gezocht en bemind bij alle liefhebbers van wetenschappen. Maar na een feestje met hen in de herberg De Keizerskroon viel hij ongelukkig van de trappen en bezeerde zich zodanig, dat hij enkele dagen later, op 7 mei 1720, overleed. Hij bleef kinderloos.


Pieter de Coup
Pieter de Coup was uitgever, werkzaam in Amsterdam: Kalverstraat, bezuiden het stadhuis, tegenover Jonge Roelofsteeg (1708-1750). De Schatkamer der Nederlandsche Oudheden is in 1711 uitgegeven in Amsterdam, Bij Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero. Zette het bedrijf van Gerard Kuyper voort na huwelijk met diens weduwe, ook onder de naam Gerard Kuyper.


Schatkamer der Nederlandsse Oudheden
'Lud. Smids, M.D. | Schatkamer der Nederlandsse Oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallen Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Neven een Bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk. | T'Amsterdam, By Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.'

De in de Schatkamer behandelde onderwerpen en de afbeeldingen betreffen vooral Noord- en Zuid- Holland en Utrecht. Verder worden er enkele plaatsen uit Gelderland genoemd en afgebeeld. Smids heeft blijkens zijn aantekeningen veel kastelen zelf bekeken, die hij vergeleek met afbeeldingen die hij bij zich had, en veel literatuur geraadpleegd. Zijn keuze van de stof lijkt echter vrij willekeurig, waarbij we in aanmerking moeten nemen dat hij met zijn boek een pionier was. Ver buiten het gebied waartoe hij zich blijkbaar beperkt vinden we een afbeelding van de Hunebedden en de voormalige St. Walburgia-kerk in Groningen, Smids geboortestad. De tekst over Groningen begint met: 'Groningen; myn geheiligd vaderland en hoog gewaardeerde voedsterstad [...]'.


Roeland Roghman
Roeland Roghman werd in 1597 te Amsterdam geboren en is daar op 3 januari 1692 begraven. Hij is niet gehuwd geweest. Volgens Houbraken was hij aan één oog blind. Zijn moeder was een Saverij, uit een bekend schildersgeslacht. In de artistieke wereld waarin Roghman verkeerde waren er contacten met o.a. Rembrandt en de uitgever/tekenaar Claes Jansz Visser. Er schijnen familie- en vriendschapsbetrekkingen met de bekende boek- en plaatdrukker dr. Joan Blaeu geweest te zijn.

Naast de reeks kasteeltekeningen bevat zijn oeuvre vooral tekeningen en etsen met bosgezichten en berglandschappen. Meestal schilderachtige plaatsen, waarin bebouwing geen rol van betekenis speelt en die aan de fantasie van de schilder lijken te zijn ontsproten. Een vroege uitgave is de serie Plaisante lantschappen ofte vermakelijcke gesichten na t' leven geteekent door Roeland Roghman en gedruckt bij C.J. Visscher, geëetst door Geerytruyd Roghman, vermoedelijk tussen 1645 en 1648.

Als twintigjarige, in 1646-1647, maakte Roghman in Holland en Utrecht meer dan 200 tekeningen van ca. 150 kastelen. Wie de opdrachtgever was is niet bekend. Wat voor reden Roghman ook had om deze afbeeldingen te maken, het resultaat is een serie van oorspronkelijk ca. 247 bladen met kasteeltekeningen van hoge kwaliteit en bijzondere nauwkeurigheid.


 
 
3
Kerkbuurt Papendrecht
Kerkbuurt Papendrecht
Tekening van Joh.T. Bendervoet naar een oude ansichtkaart.

Bijschrift van de ansichtkaart in het boekje "Papendrecht in oude ansichten":

1910 De kerkbuurt zo'n zestig jaar geleden. De toren van het in 1929 grotendeels gesloopte en vernieuwde kerkgebouw droeg nog geen uurwerk. Er bestaat een legende - misschien wel echt gebeurd = die verklaart waarom dat zo was. Rechts vooraan het in 1966 tot woonhuis verbouwde café van W. Middelkoop, later J. van Wijnen en T. Romeyn, daarna P. Bal en D. Stuy van den Herik. Links in de verte: de vroegere rietwerf van C. Visser. Links vooraan: de "steenplaats".

 
 
4
Langerak aan de Lek
Langerak aan de Lek
Het dorp Langerak aan de Lek bij het stedeke Nieupoort in Zuythollant; hare Rivier is seer beroemt wegens den Salmvangst vertoonde zich aldus in het Jaar 1612

 
 
5
Nieuwpoort, over Schoonhoven 1727
Nieuwpoort, over Schoonhoven 1727
 
 
6
Papendrecht. De Boerewoningen van Jan Verheul op Papendrecht Ook ende naa de Kerk te zien.
Papendrecht. De Boerewoningen van Jan Verheul op Papendrecht Ook ende naa de Kerk te zien.
Schitterende tekening in Oost-Indische inkt van K. F. Bendorp (1736-1814), gemaakt in 1795.

Oosteind Papendrecht.
198 x 282 mm
 
 
7
Papendrecht, Fransen
Papendrecht, Fransen
24 nov 1813
De Fransen onder aan de Veerdam maken zich gereed voor de aftocht

Gravure door A. Vinkeles 
 
8
Papendrecht, Kerk
Papendrecht, Kerk
De kerk van Papendrecht in 1745
Aan de N.O. zijden bevond zich toen nog de ruïne van het koor van de voormalige Middeleeuwse kerk

Tekening door A. Schouwman 
 
9
Papendrecht, Kerk
Papendrecht, Kerk
De kerk van Papendrecht, van af de rivier gezien

tekening van H. de Winter 1745
 
 
10
Papendrecht, Veer
Papendrecht, Veer
Veer van Papendrecht naar Dordrecht omstreeks 1650
Naar een schilderij van Arie van Wanum uit 1775
De houtvlotten zijn uit Duitsland met de stroming mee de Rijn af komen zakken

(schilderij van Jan Vos uit 2006) 
 
11
Papendrecht, Veer
Papendrecht, Veer
Papendrechtse Veer 1660 Tekening van Joannes Peeters
De veerpont ligt aan de Papendrechtse oever en een karos, bespannen met twee paarden, zal juist worden gelost
Links op de rivier een beurtschip, rechts een voor anker liggend jacht
 
 
12
Ridderkerk, Gravure
Ridderkerk, Gravure
 
 
13
Ridderkerk, Pentekening
Ridderkerk, Pentekening
Kerkpad en Singelkerk, gemaakt ca 1990

 
 
14
Ridderkerk, Pentekening
Ridderkerk, Pentekening
Kerkpad en Singelkerk voor 1959


 
 
15
Schoonhoven Bartholomeuskerk
Schoonhoven Bartholomeuskerk
Pentekening door Cornelis (Cor) van der Horst (1907-1951) 
 
16
Schoonhoven, van de Lek te zien 1784
Schoonhoven, van de Lek te zien 1784
Dit antieke gezicht is Schoonhoven van de Lek te zien, gemaakt door Bendorp, Bulthuis in 1784
Hij meet 10 X 8 centimeter
Beschrijving:
Leuke gravure van Schoonhoven gezien vanaf de overkant van de Lek.

Met een zeilboot en roeiboten op de voorgrond.

De afbeelding is er ook in een handgekleurde versie.

 
 
17
Schoonhoven, van de Lek te zien 1784
Schoonhoven, van de Lek te zien 1784
Dit antieke gezicht is Schoonhoven van de Lek te zien, gemaakt door Bendorp, Bulthuis in 1784
Hij meet 10 X 8 centimeter
Beschrijving:
Leuke gravure van Schoonhoven gezien vanaf de overkant van de Lek.

Met een zeilboot en roeiboten op de voorgrond.

De afbeelding is er ook in een zwart-wit versie.

 
 
18
Zeger Nouwen.

Tekening van het huis West-Kinderdijk 55.
Zeger Nouwen. Tekening van het huis West-Kinderdijk 55.
 
 
19
Zwijndrecht, Stoepen van de Ringdijk
Zwijndrecht, Stoepen van de Ringdijk
Kerkstraatstoep, Kempenstoep en Julianastoep.
Tegenover de Kempenstoep begon de Kempenvliet die doorliep tot in de Laurensvliet.

 
 
20
IJsselstein. De Yselpoort tot Yselstijn 1631
IJsselstein. De Yselpoort tot Yselstijn 1631
Gezicht op de IJsselpoort te IJsselstein uit het oosten

Anonieme tekening naar het prentje van Abraham Rademaker (nr. 200268), dat volgens het jaartal onder de afbeelding is gemaakt naar een onbekend voorbeeld uit 1631 
 


Copyright © 2009 / 2020 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid