Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

Tekeningen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...


Huis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711

Huis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711

'De Ruïne van het Huis te Merwede'
'met de rug naar Dort te sien'

Graveur: Schijnvoet, Jacobus
Auteur: Smids, Ludolf
Uitgever: Coup, Pieter de
Tekenaar: Roghman, Roelant
Uitgave: Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek; 1711
Jaar: 1711

Afmeting
Blad: ca. 19,5 x 21,0 cm.
Afbeelding: ca. 13,5 x 17,5 cm.

Staat
In het midden van de afbeelding bevindt zich de originele verticale vouw. Het papier en de afbeelding verkeren in een goede staat.

Beschrijving
Een originele kopergravure van het Huis te Merwede bij Dordrecht, gegraveerd door Jacobus Schijnvoet. Afkomstig uit 'Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek' van Ludolf Smids. Uitgegeven te Amsterdam door Pieter de Coup in 1711.

Gesigneerd met: 'J.S.F.' Naar een tekening van Roelant Roghman.

Jacobus Schijnvoet
Van Jacobus Schijnvoet weten we weinig meer dan dat hij graveur was en in 't laatst van de 17e en 't begin van de 18e eeuw in Amsterdam woonde. Hij is het meest bekend door het graveren van tekeningen van Roeland Rochman ten behoeve van Smids Schatkamer. Daarnaast heeft hij ook in beperkte mate naar eigen tekeningen gegraveerd en uitgegeven. In Claas Bruin's Kleefse- en Zuid-Hollandsche Arkadia, waarin Smids aantekeningen maakte, staan een door Schijnvoet getekende titel en vignet. Schijnvoet merkte zijn werkstukken meestal met 'J.S.F.' onder de gravure; soms schreef hij in de prent: 'J. Schijnvoet fecit'. Drie prenten in de Schatkamer waren naar zijn eigen schetsen, de Ruine van het Slot te Abkoude, Het Huis te Loenersloot en de Nieuwer grondslag van het vernietigde Huis te vreeland. Daarbij schreef hij voluit: 'J. Schynvoet ad Vivum del. et fec'.


Ludolf Smids
Ludolf Smids werd op 13 juli 1649 te Groningen geboren. Hij was vroeg wees. In 1665 werd hij in Antwerpen op school gedaan en twee jaar later naar een klooster in Westfalen gestuurd. In 1670 ging hij eerst in Groningen en daarna in Leiden studeren, in welke plaats hij in 1673 in de geneeskunde promoveerde. Hij ging toen terug naar Groningen, waar hij in 1674 trouwde met Maria van Tinga, die in 1692 overleed. In die jaren daarna ging hij van de Roomse naar de Hervormde godsdienst over en sloot een tweede huwelijk met de protestantse Anna de Groot. Dat is hem door familie en vrienden kwalijk genomen. Waarschijnlijk daarom verhuisde hij in 1695 naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood toe als geneesheer gewerkt heeft. Hij hield zich echter veel meer met toneeldichtkunst en oudheidkunde bezig. Daardoor was hij, zoals Kok het omschrijft, zeer gezocht en bemind bij alle liefhebbers van wetenschappen. Maar na een feestje met hen in de herberg De Keizerskroon viel hij ongelukkig van de trappen en bezeerde zich zodanig, dat hij enkele dagen later, op 7 mei 1720, overleed. Hij bleef kinderloos.


Pieter de Coup
Pieter de Coup was uitgever, werkzaam in Amsterdam: Kalverstraat, bezuiden het stadhuis, tegenover Jonge Roelofsteeg (1708-1750). De Schatkamer der Nederlandsche Oudheden is in 1711 uitgegeven in Amsterdam, Bij Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero. Zette het bedrijf van Gerard Kuyper voort na huwelijk met diens weduwe, ook onder de naam Gerard Kuyper.


Schatkamer der Nederlandsse Oudheden
'Lud. Smids, M.D. | Schatkamer der Nederlandsse Oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallen Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Neven een Bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk. | T'Amsterdam, By Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.'

De in de Schatkamer behandelde onderwerpen en de afbeeldingen betreffen vooral Noord- en Zuid- Holland en Utrecht. Verder worden er enkele plaatsen uit Gelderland genoemd en afgebeeld. Smids heeft blijkens zijn aantekeningen veel kastelen zelf bekeken, die hij vergeleek met afbeeldingen die hij bij zich had, en veel literatuur geraadpleegd. Zijn keuze van de stof lijkt echter vrij willekeurig, waarbij we in aanmerking moeten nemen dat hij met zijn boek een pionier was. Ver buiten het gebied waartoe hij zich blijkbaar beperkt vinden we een afbeelding van de Hunebedden en de voormalige St. Walburgia-kerk in Groningen, Smids geboortestad. De tekst over Groningen begint met: 'Groningen; myn geheiligd vaderland en hoog gewaardeerde voedsterstad [...]'.


Roeland Roghman
Roeland Roghman werd in 1597 te Amsterdam geboren en is daar op 3 januari 1692 begraven. Hij is niet gehuwd geweest. Volgens Houbraken was hij aan één oog blind. Zijn moeder was een Saverij, uit een bekend schildersgeslacht. In de artistieke wereld waarin Roghman verkeerde waren er contacten met o.a. Rembrandt en de uitgever/tekenaar Claes Jansz Visser. Er schijnen familie- en vriendschapsbetrekkingen met de bekende boek- en plaatdrukker dr. Joan Blaeu geweest te zijn.

Naast de reeks kasteeltekeningen bevat zijn oeuvre vooral tekeningen en etsen met bosgezichten en berglandschappen. Meestal schilderachtige plaatsen, waarin bebouwing geen rol van betekenis speelt en die aan de fantasie van de schilder lijken te zijn ontsproten. Een vroege uitgave is de serie Plaisante lantschappen ofte vermakelijcke gesichten na t' leven geteekent door Roeland Roghman en gedruckt bij C.J. Visscher, geëetst door Geerytruyd Roghman, vermoedelijk tussen 1645 en 1648.

Als twintigjarige, in 1646-1647, maakte Roghman in Holland en Utrecht meer dan 200 tekeningen van ca. 150 kastelen. Wie de opdrachtgever was is niet bekend. Wat voor reden Roghman ook had om deze afbeeldingen te maken, het resultaat is een serie van oorspronkelijk ca. 247 bladen met kasteeltekeningen van hoge kwaliteit en bijzondere nauwkeurigheid.BestandsnaamHuis te Merwede bij Dordrecht door Schijnvoet uit 1711.jpg
Bestandgrootte38.76k
Dimensies450 x 372
AlbumsTekeningen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33» Volgende»     » Dia voorstelling
Copyright © 2009 / 2020 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid